31 januari 2012

Zaanse openbare basisscholen organiseren open dag op Valentijnsdag


“Hart voor onderwijs”
De basisschool is de plek waar uw kind de basis legt voor een succesvolle toekomst. Wij willen graag laten zien hoe wij dat doen, daarom nodigen wij u van harte uit om op Valentijnsdag, 14 februari aanstaande, eens te komen kijken bij de openbare basisscholen van Zaan Primair in de Zaanstreek.

In de Zaanstreek vindt u 28 openbare basisscholen en hoewel onze scholen zeer uiteenlopend zijn hebben zij één ding gemeen: op iedere school werken onze meesters en juffen met hart en ziel voor het beste onderwijs. Goed onderwijs begint bij aandacht voor ieder kind, of het nu een duwtje in de rug nodig heeft om een achterstand in te halen of om te kunnen excelleren. Daarnaast is de basisschool volgens ons ook de plek waar je de maatschappij leert kennen. Respect en aandacht voor waarden en normen horen daarbij. En dit alles in een fijne en veilige omgeving. Dat mag u verwachten van de basisscholen van Zaan Primair.

 Kijk hier voor een Zaan Primair basisschool bij u in de buurt.

Hart voor een veilige schoolHart voor een veilige school
Een basisschool hoort een fijne en veilige plek te zijn. Zowel in de school als daarbuiten. Daarom is er op de basisscholen van Zaan Primair goed toezicht en spelen en leren uw kinderen in een vertrouwde en opgeruimde omgeving. Daarnaast is er op alle scholen volle aandacht om pesten te signaleren en beter nog: om het te voorkomen

Hart voor ieder kindHart voor ieder kind
Goed onderwijs begint bij aandacht voor ieder kind, of het nu een duwtje in de rug nodig heeft om een achterstand in te halen of om te kunnen excelleren. Dat laatste doen wij bijvoorbeeld door middel van onze plusklassen waarin hoogbegaafde kinderen die een extra uitdaging nodig hebben samenkomen en het beste uit hun talent kunnen halen. Ook zorgen wij bij onze basisscholen altijd voor voldoende leerkrachten en ondersteuning die constant zichzelf en elkaar verbeteren door scholing en training. Zo signaleren wij tijdig wat nodig is en hebben we de menskracht om uw kind de aandacht te geven die nodig is.

Hart voor bewegingHart voor een school in beweging
Stilzitten kun je nog lang genoeg, is ons motto. Daarom biedt Zaan Primair op al haar basisscholen voldoende sport en spel aan haar leerlingen. Dit helpt niet alleen de sociale ontwikkeling van uw kind, maar is tevens goed om uw kind fit en gezond te houden. Onderwijs in beweging!

Hart voor respectHart voor respect
De basisschool is deel van de opvoeding van uw kinderen en de plek waar uw kinderen leren om met anderen om te gaan en hoe de maatschappij werkt. Daarom besteden wij veel aandacht aan respect tussen leerlingen onderling en tussen de leerlingen en juf of meester. Daarnaast zijn waarden en normen belangrijk: hoe gaan we met elkaar om en waarom is dat belangrijk?

 

ik ben welkomZaan Primair haakt aan op campagne openbaar onderwijs
Om aan iedereen te laten zien hoe waardevol het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is, wordt 19 – 23 maart de School!Week georganiseerd. Het motto voor deze campagne week is “Ik ben welkom!”. Doel is om samen met zoveel mogelijk scholen en besturen in week 12 te laten zien dat we trots zijn op het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

 Meer info campagne ‘ik ben welkom’