Samen ­met onze ­leerlingen pakken we ­maatschappelijke ­vraagstukken ­aan
Sinds 2016 heeft Zaan Primair een eigen Raad van Kinderen, die het schoolbestuur adviseert over allerlei maatschappelijke vraagstukken. Onze Raad van Kinderen helpt mee de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen te verbeteren. Dat doen ze met onderzoek, adviezen en tips. In dit artikel krijgt u een overzicht van adviezen waarmee we als schoolbestuur aan de slag zijn gegaan.
Dialoog- ­en­ debatsessies De Raad van Kinderen van Zaan Primair bestond schooljaar 2016-2017 uit leerlingen van groep 7 van De Dijk en afgelopen schooljaar uit leerlingen van groep 7 van De Jagersplas. Deze laatste groep leerlingen kreeg van het bestuur van Zaan Primair het dilemma voorgelegd ‘Hoe kunnen we onze openbare identiteit inzetten om de ontwikkeling van de kinderen positief te beïnvloeden?’
Na onderzoek, een aantal werksessies en enkele dialoog- en debatsessies met het bestuur van Zaan Primair is de Raad van Kinderen tot een aantal adviezen gekomen waarmee het school bestuur ook echt iets gaat doen.
Het hele artikel leest u in het Zaans OuderJournaal (najaar 2018)