Over Zaan Primair

 

Scholengroep

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 24 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-Zuid.

Daarnaast hebben we scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, en speciaal voortgezet onderwijs. Zij vormen samen Dynamica. Om het passend onderwijs op de reguliere scholen vorm te geven is het Dienstencentrum Zaan Primair ingericht.

Ook hoort de Kernschool bij de scholengroep. Deze school verzorgt eenjarige opvang voor nieuwkomers in Nederland.

Voortreffelijk openbaar onderwijs, uitstekende opvang

De scholen van Zaan Primair bieden voortreffelijk onderwijs en uitstekende opvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Dit doen we in een veilige en inspirerende leeromgeving. Onze openbare basisscholen bieden de basis voor een succesvolle start in de maatschappij: waarden, normen en respect krijgen duurzaam aandacht. Wij motiveren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Of ze nu een extra uitdaging nodig hebben of een duwtje in de rug. Onze scholen hebben stuk voor stuk een eigen identiteit, profiel en achtergrond.
Daar zijn wij trots op.
 
Op een school van Zaan Primair krijgen kinderen de beste basis voor een succesvolle toekomst.

Visie

De doelen in het meerjarenplan van Zaan Primair zijn ons antwoord op de actualiteit die we nu in Zaanstad en in het primair onderwijs aantreffen. We hebben de doelen onderverdeeld in vier thema’s, de ‘pijlers’ van onze visie.

  • Ambitieus/Evidence informed werken

Ambities stemmen we af op ieders individuele mogelijkheden. We vertrouwen op de capaciteiten van onze leerlingen en personeelsleden en dagen hen uit het beste uit zichzelf te halen. Uit onderzoek is gebleken dat dit ertoe leidt dat mensen beter presteren. Veel van hen vragen betekent dat ze het maximale uit hun eigen talenten kunnen halen. We zijn niet alleen ambitieus, maar ook realistisch. Als iets werkt, pakken we het aan. Zo niet, dan gooien we het overboord. We zijn op de hoogte van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en passen dat toe in ons onderwijs.

  • Inclusie en kansengelijkheid

In de maatschappij van straks hebben we iedereen nodig. Een samenleving met alleen maar hoog- of laagopgeleide mensen kan niet overleven. Iedereen doet ertoe. Bij Zaan Primair zijn we oprecht geïnteresseerd in de kennis en mening van de ander. Alleen met verschillende standpunten kunnen we tot weloverwogen besluiten komen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen uiteindelijk meer en beter leren in een gemêleerde groep. Kinderen gaan dan breder ontwikkeld de samenleving in. Wij realiseren ons dat het onderwijs beperkte invloed heeft, maar de invloed die we hebben zetten we in met een open grondhouding naar iedereen!

  • Het kind in de wijk

Kinderen brengen een belangrijk maar tegelijkertijd beperkt deel van hun leven door op school. Verbinding van het onderwijs op school met de wereld thuis en op straat helpt kinderen bij hun ontwikkeling. De school kan meer bereiken in de ontwikkeling van kinderen als ze in staat is om goede samenwerkingsverbanden te leggen met partners in de wijk  ‘It takes a village to raise a child’. Partnerschap met ouders is daarin ook essentieel.

  • Professionele trots

Goed onderwijs kan niet zonder uitstekende leraren. Leraren nemen zelf hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun werk. Zij zijn de deskundige professionals en krijgen de ruimte om hun onderwijs, binnen de kaders van de school, individueel en als team vorm te geven.

Het meerjarenplan 2022-2026 in beeld

Om deze vier pijlers vanuit de visie in beeld te brengen heeft Zaan Primair een poster ontwikkeld. Daarop is in één oogopslag zichtbaar waar wij voor staan en welke doelen wij nastreven. De vier pijlers leiden allemaal tot de centrale missie; Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs.