Over Zaan Primair

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. Daarnaast hebben we twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en eentje voor speciaal voortgezet onderwijs. Met het dienstencentrum vormen zij samen Dynamica XL. Ons expertisecentrum passend onderwijs.

Ook hoort de Kernschool bij de scholengroep. Deze school verzorgt eenjarige opvang voor nieuwkomers in Nederland.

Het aantal leerlingen op teldatum 1/10/2015 was 6.586, waarvan 6.265 in het reguliere basisonderwijs.
De 36 onderwijslocaties zijn over heel Zaanstad verspreid: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam zuid.

Onze missie:
“De scholen van Zaan Primair bieden  voortreffelijk onderwijs en uitstekende opvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Dit doen we in een veilige en inspirerende leeromgeving. Onze openbare basisscholen bieden de basis voor een succesvolle start in de maatschappij: waarden, normen en respect krijgen duurzaam aandacht. Wij motiveren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Of ze nu een extra uitdaging nodig hebben of een duwtje in de rug. Onze scholen hebben stuk voor stuk een eigen identiteit, profiel en achtergrond. Daar zijn wij trots op.”