Schooltypen

Regulier basisonderwijs

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 scholen waar regulier basisonderwijs wordt gegeven en kinderopvang wordt aangeboden: kinderdagopvang, peuterspelen en/of buitenschoolse opvang.

Dit onderwijs is voor kinderen vanaf 4 jaar en bereidt uw kind voor op het voortgezet onderwijs. Sommige scholen hebben een specifiek onderwijsconcept (Daltonschool of Ontwikkelingsgericht Onderwijs). Andere scholen zijn sterk buurt- of wijkgericht. Zo heeft elke school zijn eigen karakter. En daar zijn wij trots op. Voor de meeste kinderen is de  basisschool een prima plek.

Een van onze specifieke scholen is de Kernschool. De Kernschool verzorgt eerstejaars opvang voor kinderen van nieuwkomers in de regio Zaanstreek-Waterland.

Speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs

Zaan primair heeft naast reguliere basisscholen ook scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Dit zijn de scholen van Dynamica XL.

Sommige kinderen zijn beter op hun plek op een school voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Deze scholen geven onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die niet in het regulier onderwijs beantwoord kan worden. Bijvoorbeeld omdat de leerlingen wat meer tijd nodig hebben of omdat hun ontwikkeling of gedrag daarom vraagt.

Bekijk de website van DynamicaXL

Zaan Primair Dienstencentrum
Vanwege de Wet op het passend onderwijs verzorgt Zaan Primair Dienstencentrum ondersteuning aan leerlingen binnen het regulier onderwijs en tijdelijke onderwijsarrangementen voor kinderen. Het Dienstencentrum verleent diensten voor de scholen Zaan Primair, OpSpoor, de Werf, de Vrije School en de Eigen Wijs.

Nieuws

Oplevering IKC Overtuinen vertraagd

Oplevering IKC Overtuinen vertraagd

Zaandam - Integraal Kind Centrum Overtuinen in Zaandam van schoolbesturen Zaan Primair en Agora zou op 1 juli 2021 jl. worden opgeleverd. Door diverse omstandigheden is de oplevering van het nieuwe gebouw vertraagd. Brigit Schumacher, voorzitter van het college van...

Lees meer
Plezier staat voorop bij de Zaanse Zomerschool

Plezier staat voorop bij de Zaanse Zomerschool

Plezier maken, spelen en leren tegelijk. Dat kan op de Zaanse Zomerschool. Hier worden kinderen die wel wat hulp bij het leren kunnen gebruiken van harte welkom geheten. Taal, rekenen en lezen worden bijgespijkerd en komen dus aan bod, maar de kinderen beleven vooral...

Lees meer