Schooltypen

Regulier basisonderwijs

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 scholen waar regulier basisonderwijs wordt gegeven en kinderopvang wordt aangeboden: kinderdagopvang, peuterspelen en/of buitenschoolse opvang.

Dit onderwijs is voor kinderen vanaf 4 jaar en bereidt uw kind voor op het voortgezet onderwijs. Sommige scholen hebben een specifiek onderwijsconcept (Daltonschool of Ontwikkelingsgericht Onderwijs). Andere scholen zijn sterk buurt- of wijkgericht. Zo heeft elke school zijn eigen karakter. En daar zijn wij trots op. Voor de meeste kinderen is de  basisschool een prima plek.

Een van onze specifieke scholen is de Kernschool. De Kernschool verzorgt eerstejaars opvang voor kinderen van nieuwkomers in de regio Zaanstreek-Waterland.

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Naast speciale scholen voor basisonderwijs, zijn er ook speciale scholen voor lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte leerlingen en leerlingen met gedragsstoornissen.

Sommige kinderen zijn beter op hun plek op een school voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal onderwijs. Deze scholen geven onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die niet in het regulier onderwijs beantwoord kan worden. Bijvoorbeeld omdat de leerlingen wat meer tijd nodig hebben, meer uitdaging nodig hebben of omdat hun ontwikkeling daarom vraagt. Vanwege de Wet op het passend onderwijs verzorgt Dynamica XL ondersteuning aan leerlingen binnen het regulier onderwijs en tijdelijke onderwijsarrangementen voor kinderen.

Bekijk de website van DynamicaXL

 

Nieuws

‘We zijn dichter bij elkaar gekomen’

‘We zijn dichter bij elkaar gekomen’

Schooldirecteur Joyce Ooms over het openen van de scholen Zoals voor alle scholen in Nederland, was maandag een spannende dag voor obs De Lindenboom in Koog aan de Zaan. Hoe start je het schoolleven weer op na twee maanden lockdown? Hoe geef je onderwijs waarbij...

Lees meer