Schooltypen

Regulier basisonderwijs

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 scholen waar regulier basisonderwijs wordt gegeven en kinderopvang wordt aangeboden: kinderdagopvang, peuterspelen en/of buitenschoolse opvang.

Dit onderwijs is voor kinderen vanaf 4 jaar en bereidt uw kind voor op het voortgezet onderwijs. Sommige scholen hebben een specifiek onderwijsconcept (Daltonschool of Ontwikkelingsgericht Onderwijs). Andere scholen zijn sterk buurt- of wijkgericht. Zo heeft elke school zijn eigen karakter. En daar zijn wij trots op. Voor de meeste kinderen is de  basisschool een prima plek.

Een van onze specifieke scholen is de Kernschool. De Kernschool verzorgt eerstejaars opvang voor kinderen van nieuwkomers in de regio Zaanstreek-Waterland.

Speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs

Zaan primair heeft naast reguliere basisscholen ook scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Dit zijn de scholen van Dynamica XL.

Sommige kinderen zijn beter op hun plek op een school voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Deze scholen geven onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die niet in het regulier onderwijs beantwoord kan worden. Bijvoorbeeld omdat de leerlingen wat meer tijd nodig hebben of omdat hun ontwikkeling of gedrag daarom vraagt.

Bekijk de website van DynamicaXL

Zaan Primair Dienstencentrum
Vanwege de Wet op het passend onderwijs verzorgt Zaan Primair Dienstencentrum ondersteuning aan leerlingen binnen het regulier onderwijs en tijdelijke onderwijsarrangementen voor kinderen. Het Dienstencentrum verleent diensten voor de scholen Zaan Primair, OpSpoor, de Werf, de Vrije School en de Eigen Wijs.

Nieuws

Minister Grapperhaus bezoekt OBS De Delta

Minister Grapperhaus bezoekt OBS De Delta

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus kwam woensdagmiddag 15 september op werkbezoek in Zaanstad. Samen met burgemeester Jan Hamming bracht hij onder andere een bezoek aan basisschool De Delta in Assendelft. Ze gingen in gesprek over 'Back on...

Lees meer
Wijziging huisvesting scholen Westzaan

Wijziging huisvesting scholen Westzaan

Zaandam - De besturen van Zaan Primair en Agora hebben in samenspraak met de gemeente een voorgenomen besluit genomen over de huisvesting van de basisscholen in Westzaan. Dit behelst het volgende: De zuidelijke locatie van De Kroosduiker wordt opgeheven voor Zaan...

Lees meer
Beslag rekeningen Zaan Primair opgeheven

Beslag rekeningen Zaan Primair opgeheven

De rekeningen van Zaan Primair waren op 24 augustus geblokkeerd doordat de aannemer van de nieuwbouw van IKC Overtuinen op basis van een juridische claim beslag had laten leggen. Dit beslag is inmiddels opgeheven nadat Zaan Primair een bankgarantie heeft afgegeven ter...

Lees meer