Schooltypen

Regulier basisonderwijs

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 scholen waar regulier basisonderwijs wordt gegeven en kinderopvang wordt aangeboden: kinderdagopvang, peuterspelen en/of buitenschoolse opvang.

Dit onderwijs is voor kinderen vanaf 4 jaar en bereidt uw kind voor op het voortgezet onderwijs. Sommige scholen hebben een specifiek onderwijsconcept (Daltonschool of Ontwikkelingsgericht Onderwijs). Andere scholen zijn sterk buurt- of wijkgericht. Zo heeft elke school zijn eigen karakter. En daar zijn wij trots op. Voor de meeste kinderen is de  basisschool een prima plek.

Een van onze specifieke scholen is de Kernschool. De Kernschool verzorgt eerstejaars opvang voor kinderen van nieuwkomers in de regio Zaanstreek-Waterland.

Speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs

Zaan primair heeft naast reguliere basisscholen ook scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Dit zijn de scholen van Dynamica XL.

Sommige kinderen zijn beter op hun plek op een school voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Deze scholen geven onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die niet in het regulier onderwijs beantwoord kan worden. Bijvoorbeeld omdat de leerlingen wat meer tijd nodig hebben of omdat hun ontwikkeling of gedrag daarom vraagt.

Bekijk de website van DynamicaXL

Zaan Primair Dienstencentrum
Vanwege de Wet op het passend onderwijs verzorgt Zaan Primair Dienstencentrum ondersteuning aan leerlingen binnen het regulier onderwijs en tijdelijke onderwijsarrangementen voor kinderen. Het Dienstencentrum verleent diensten voor de scholen Zaan Primair, OpSpoor, de Werf, de Vrije School en de Eigen Wijs.

Nieuws

Zes wereldburgers voor de klas

Zes wereldburgers voor de klas

In samenwerking met stichting Cosmicus uit Amsterdam is Zaan Primair gestart met het project ‘Wereldburgers voor de klas’. Zes hoogopgeleide statushouders met ervaring in het onderwijs zijn dit schooljaar op onze scholen gestart als onderwijsassistent. Win-win...

Lees meer
Basisschool et Buut winnaar Zaan Primair RC Cup

Basisschool et Buut winnaar Zaan Primair RC Cup

Op vrijdag 7 juli was de grote finale en streden acht basisscholen van Zaan Primair tegen elkaar met hun zelf ontworpen radiografische bestuurbare modelauto. Maandenlang waren de leerlingen uit groep 7 of 8 bezig om via opdrachten aan verschillende uitdagingen te...

Lees meer
Café van de toekomst: toekomstgericht onderwijs

Café van de toekomst: toekomstgericht onderwijs

Inspiratievol Café van de toekomst voor medewerkers Zaan Primair Zaan Primair streeft ernaar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de banen van de toekomst. Naast de basisvaardigheden, rekenen en taal, vinden we het belangrijk dat kinderen toekomstgericht...

Lees meer