Schooltypen

Basisonderwijs

Het reguliere basisonderwijs is het onderwijs dat u wellicht kent uit het straatbeeld: de basisschool bij u in de buurt. In principe bezoekt ieder kind deze vorm van onderwijs. Het basisonderwijs staat voor de taak om kinderen in acht schooljaren optimale kennis, kunde en vaardigheden bij te brengen. Binnen onze stichting bieden 24 van de 28 scholen regulier basisonderwijs aan.

Doel van het beleid van het ministerie van OC&W is dat er op de reguliere basisschool zoveel mogelijk begeleiding en zorg voor leerlingen beschikbaar is. Kinderen, die ondanks een goede begeleiding op de reguliere basisschool specifieke zorg en aandacht nodig hebben, kunnen na een verwijzingsprocedure worden geplaatst op een school voor speciaal basisonderwijs. Waar mogelijk wordt echter ieder kind opgevangen op de reguliere basisschool. Om dat te bereiken werken speciale scholen voor basisonderwijs intensief samen met de reguliere basisscholen. Dit beleid heet Weer Samen Naar School (WSNS).

In sommige gevallen kunnen leerlingen op een reguliere school blijven en hoeven ze niet naar het speciaal (basis)onderwijs. De reguliere school kan dan een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maakt voor begeleiding van deze leerling: de leerlinggebonden financiering (lgf), ofwel de rugzak.

Op de pagina scholenlijst vindt u een compleet overzicht.

Onderschrift is zo gemaakt

Speciaal onderwijs

Naast speciale scholen voor basisonderwijs, zijn er ook speciale scholen voor lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte leerlingen en leerlingen met gedragsstoornissen.

Zaan Primair heeft één school uit het zogenaamde cluster3. Dynamica is een school voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap danwel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps. Er vindt intensieve samenwerking plaats met Heliomare (Wijk aan Zee) en Odion (Purmerend).

Leerlingen kunnen tot hun twintigste jaar naar het speciaal onderwijs. Zij kunnen daar voortgezet onderwijs volgen.

Bekijk de website van DynamicaXL

 

Kernschool

De Kernschool is een Zaanse onderwijsvoorziening voor kinderen van
nieuwe Nederlanders.

Gedurende een jaar lang wordt kinderen met een andere taalachtergrond de basisbeginselen bijgebracht van de Nederlandse taal en andere vak- en vormingsbieden uit het basisonderwijs. Daarna stromen ze het regulier onderwijs in.

Nieuws

Bekijk de uitzending van Zappsport met DynamicaXL

Bekijk de uitzending van Zappsport met DynamicaXL

Bekijk de uitzending van Zappsport met DynamicaXLLeerlingen van Dynamica XL Molenwerf deden mee aan Zappsport (aflevering van zaterdag 08-06-2019). In The Battle draait het dit keer om een van de populairste sporten ter wereld: voetbal! Kinderen van Dynamica XL, een...

Lees meer

Resultaat klachtenbehandeling casinospel

In december en januari is obs Hannie Schaft zeer negatief in de pers gekomen vanwege het “zogenaamde” casinospel. Er zijn diverse berichten geweest in de Telegraaf en een aantal regionale kranten over de klacht van een moeder tegen het zogenaamde ‘casinospel’ in één...

Lees meer