Schooltypen

Regulier basisonderwijs

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 scholen waar regulier basisonderwijs wordt gegeven en kinderopvang wordt aangeboden: kinderdagopvang, peuterspelen en/of buitenschoolse opvang.

Dit onderwijs is voor kinderen vanaf 4 jaar en bereidt uw kind voor op het voortgezet onderwijs. Sommige scholen hebben een specifiek onderwijsconcept (Daltonschool of Ontwikkelingsgericht Onderwijs). Andere scholen zijn sterk buurt- of wijkgericht. Zo heeft elke school zijn eigen karakter. En daar zijn wij trots op. Voor de meeste kinderen is de  basisschool een prima plek.

Een van onze specifieke scholen is de Kernschool. De Kernschool verzorgt eerstejaars opvang voor kinderen van nieuwkomers in de regio Zaanstreek-Waterland.

Speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs

Zaan Primair heeft naast reguliere basisscholen ook scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Dit zijn de scholen van Dynamica.

Sommige kinderen zijn beter op hun plek op een school voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Deze scholen geven onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die niet in het regulier onderwijs beantwoord kan worden. Bijvoorbeeld omdat de leerlingen wat meer tijd nodig hebben of omdat hun ontwikkeling of gedrag daarom vraagt.

Bekijk de website van Dynamica

Zaan Primair Dienstencentrum
Vanwege de Wet op het passend onderwijs verzorgt het Dienstencentrum van Zaan Primair ondersteuning aan leerlingen binnen het regulier onderwijs en tijdelijke onderwijsarrangementen voor kinderen. Het Dienstencentrum verleent diensten voor de scholen van Zaan Primair, OPSPOOR, de Werf, de Vrije School en De Eigen Wijs.

Nieuws

Online campagne Instagram

Online campagne Instagram

Vanaf eind februari 2024 starten we met een online advertentiecampagne. De advertenties zijn zichtbaar op de tijdlijn en story van gebruikers van Instagram. Op deze manier werken we aan onze naamsbekendheid en willen we ouders en nieuwe leerlingen kennis laten maken...

Lees meer