Begeleiding startende leraren

Wij vinden het belangrijk dat je als startende leraar een goede start maakt!

Begeleidingsprogramma

Bij Zaan Primair doe je mee met een begeleidingsprogramma en op jouw school krijg je een coach toegewezen.

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten waar je als startende leraar ervaringen met collega’s deelt en thema’s worden besproken. De verschillende experts van onze scholen verzorgen de inhoudelijke bijeenkomsten. Onze inzet is om de startende leraar met passende begeleiding van start- naar vakbekwaam te laten groeien, want goed onderwijs wordt door goede leraren gegeven.
Om je blijvend in je ontwikkeling te ondersteunen biedt de Academie een gevarieerd professionaliseringsaanbod.

Zaan Primair Academie

Bij alle collega’s van Zaan Primair is er continu aandacht voor verdere professionalisering, bijscholing en specialisaties. Het aanbod is gebundeld in de Zaan Primair Academie, het opleidingsinstituut voor medewerkers van de Zaan Primair scholen.

Lees verder