Begeleiding startende leraren

Wij vinden het belangrijk dat je als startende leraar een goede start maakt!

Begeleidingsprogramma

Bij Zaan Primair doe je mee met een begeleidingsprogramma waarbij we onderwerpen behandelen waar vrijwel alle startende leraren behoefte aan hebben. We hebben twee verschillende programma’s: een programma voor de eerstejaars starters en een programma voor tweede en derdejaars starters.

Er zijn verdeeld over het schooljaar diverse bijeenkomsten waar je als startende leraar ervaringen met collega’s deelt en thema’s worden besproken. De verschillende experts (van onze scholen én externen) verzorgen de inhoudelijke bijeenkomsten. Onze inzet is om jou als startende leraar met passende begeleiding van start- naar vakbekwaam te laten groeien, want goed onderwijs wordt door goede leraren gegeven.

Naast deze bijeenkomsten kan je gebruik maken van een (externe) coach, word je ondersteund door een mentor bij jou op school en wordt jaarlijks een ontwikkelassessment afgenomen waarbij je heel concrete tips krijgt van ervaren professionals. Dit alles om je optimaal te ondersteunen.

Om je ook op de langere termijn in je ontwikkeling te ondersteunen biedt de Academie een gevarieerd professionaliseringsaanbod.

Zaan Primair Academie

Bij alle collega’s van Zaan Primair is er continu aandacht voor verdere professionalisering, bijscholing en specialisaties. Het aanbod is gebundeld in de Zaan Primair Academie, het opleidingsinstituut voor medewerkers van de Zaan Primair scholen.

Lees verder