Klachtenregeling

Zaan Primair hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. 

Zoeken naar een oplossing

Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school (zijn/haar gegevens staan in de schoolgids van de school vermeld).

Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. U vindt hierin informatie over de wijze van indienen van een klacht van algemene aard of van seksuele aard.

Contactpersonen

Indien u ondersteuning of advies nodig heeft in het kader van de klachtenregeling of grensoverschrijdend gedrag kunt u contact opnemen met onderstaande vertrouwenspersonen:

De heer H. Keivan Rad

Externe vertrouwenspersoon

Telefoonnummer: 06-57553037
E-mail: [email protected]

Mevrouw J. Jongert

Externe vertrouwenspersoon

Telefoonnummer: 088 -1119910
E-mail: [email protected]