Openbaar onderwijs

‘Iedereen is welkom op onze openbare school’

Het openbaar onderwijs heeft een bijzondere opdracht: het garandeert goed en waardevol onderwijs voor iedereen in onze democratische samenleving.
De openbare school is dé oefenplaats voor democratische vaardigheden en de ontmoetingsplaats bij uitstek. Iedereen is er immers welkom. Hier komen verhalen uit de hele democratische samenleving samen – de samenleving in het klein.

Dit is vervat in de kernwaarden van het openbaar onderwijs:

  • Gelijkwaardigheid
  • Vrijheid
  • Ontmoeting

Zaan Primair heeft daarnaast een visie op het openbaar onderwijs geformuleerd waarbij de volgende vier pijlers centraal staan:

  • Het Kind in de wijk
  • Ambitieus ‘evidence informed’ werken
  • Inclusie en kansengelijkheid
  • Professionele trots

Met de focus op deze pijlers streven we ernaar een inclusieve scholengemeenschap te zijn, waarbij we ons richten op het bieden van gelijke kansen voor ieder kind. We stellen het kind en zijn directe leefomgeving centraal en betrekken ouders en partners in opvoeding in de ontwikkeling van het kind. We werken met professionals voor de klas en in de ondersteuning eromheen. We baseren onze lesmethoden op praktijkgericht onderzoek; als iets werkt pakken we het aan, zo niet dan laten we het los. Ambities stemmen we af op ieders individuele mogelijkheden. We vertrouwen op de capaciteiten van onze leerlingen en medewerkers en dagen hen uit het beste uit zichzelf te halen. Tenslotte heeft ieder kind recht op het beste onderwijs.