Raad van toezicht

De raad van toezicht komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.
De raad adviseert het bestuur en keurt het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag goed.

De leden raad van toezicht zijn:

 

Henk de Jong
Drs. Henk de Jong heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur en onderwijs. Hij was eerder onder meer gemeentesecretaris van Amsterdam en bestuurde als interim-voorzitter ook onderwijsinstellingen. Hij heeft een passie voor onderwijs en heeft aan een goede basisschool veel te danken gehad in zijn vorming. Henk is nu algemeen directeur van adviesbureau PBLQ, dat publieke en non-profit organisaties adviseert en opleidingen biedt op het terrein van de digitaliserende samenleving. Hij functioneert als voorzitter van de raad van toezicht van Zaan Primair.

Dr. Gürkan Çelik
is een bron van kennis op het gebied van onderwijsvernieuwing, maar ook als het gaat om de oplossing van diversiteits- en inclusievraagstukken. Als lid van de Raad van Toezicht wil hij de Stichting Zaan Primair versterken en toekomstbestendig maken. Dat Zaan Primair bewust wil uitblinken en de kracht van de docenten wil inzetten om het leerproces van leerlingen te bevorderen, dat vindt hij belangrijk. Gürkan participeert in de onderwijs- en hrm-commissie. Hij ontving in 2016 voor zijn bijdragen aan de Nederlandse samenleving de koninklijke onderscheiding ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Saskia Goedhard
Mijn naam is Saskia Goedhard en ik ben werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Bedrijfsvoering is een breed en veelomvattend werkgebied en dat vraagt om wederzijdse kennis en begrip én om meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. Het verbinden van alle facetten van bedrijfsvoering is voor mij een belangrijk element in mijn rol als bedrijfsvoerder. De keuze om dit werk binnen maatschappelijk relevante instellingen uit te voeren, past bij mijn persoonlijke drijfveren.
Met deze achtergrond ben ik lid van de Raad van Toezicht bij de Stichting Zaan Primair, waarbij ik ook lid ben van de Auditcommissie en voorzitter van de HR (remuneratie) commissie.

Jan Goedhart
Ir. Jan Goedhart (geb.1956) is een rasechte Zaankanter. Hij woont en werkt zijn hele leven in de Zaanstreek.
Als architect is hij ruim 40 jaar verbonden aan FKG architecten aan de zaan, een bureau dat veel belangrijke en omvangrijke woningbouw- en utiliteitsprojecten in de streek en daarbuiten heeft gerealiseerd.
Als toezichthouder is hij betrokken geweest bij de nieuwbouw van het nieuwe Zaans Medisch Centrum te Zaandam en de reorganisatie van zorginstelling “de Zorgcirkel” te Purmerend. Verder was Jan ook commissaris bij een woningcorporatie te Purmerend. Naast deze activiteiten is Jan inmiddels ruim 10 jaar betrokken bij Art Zaanstad als bestuurslid en mede verantwoordelijk voor de verhuizing van dit kunstcentrum naar het Hembrugterrein te Zaandam.
Jan houdt van zeilen, reizen, sporten, muziek en lezen.

Marije Kool
Marije Kool (1977) is zo’n 25 jaar werkzaam in de culturele sector voor musea, festivals en theaters als EYE filmmuseum, Amsterdam Museum en Nationale Opera & Ballet. Vanaf 2015 was zij als zakelijk directeur medeverantwoordelijk voor de schaalvergroting van het Zaans Museum op de Zaanse Schans. Sinds 2020 is Marije zakelijk directeur bij Teylers Museum in Haarlem, waar ze verantwoordelijk is voor financiën, HR, huisvesting, projectmanagement, beveiliging, verhuur, winkel en horeca. Daarnaast is Marije voorzitter van het Marketingoverleg Amsterdamse Musea. 

Samen met haar man en zoon woont Marije in Zaandam. In de raad van toezicht van Zaan Primair gebruikt ze haar brede ervaring in de culturele sector om uitdagingen in het onderwijs op creatieve wijze aan te vliegen en waar mogelijk verbindingen te leggen tussen het onderwijs en de culturele sector. Ze ervaart het als een groot voorrecht om vanuit haar rol in de raad van toezicht een belangrijke bijdrage aan haar woonomgeving te kunnen bieden. Marije maakt deel uit van de onderwijs- en hr-commissie.

Marije Kool
Nüvit Kibaroglu

Nüvit Kibaroglu
Nüvit Kibaroglu is geboren in Zaandam en heeft als motto “it takes a village to raise a child”. Met deze visie wil zij een bijdrage leveren aan het leven van kinderen, aan het primair onderwijs en kansengelijkheid.  

Op dit moment werkt zij bij de gemeente Amsterdam als programmamanager Sociale Veiligheid en houdt zij zich onder meer bezig met vraagstukken op het vlak van inclusie en diversiteit. Bij Luchtverkeersleiding Nederland deed zij ruime ervaring op in verschillende managementfuncties. Haar expertise ligt op het gebied van Human Resource Management, verandermanagement algemeen management. Verder heeft ze ruime ervaring met de actuele thema’s diversiteit, inclusie en sociale veiligheid.

Naast lid van de raad van toezicht van Zaan Primair heeft zij zitting in de auditcommissie en de onderwijscommissie. Verder is Nüvit bestuurslid van het Nederlands Migratie Instituut, coach bij Stichting Anne-Bo en lid van SER Topvrouwen. In 2018 werd zij uitgeroepen tot etnisch manager van het jaar.