Schoolvakanties

Vaststelling schoolvakanties

Zaan Primair volgt de adviesdata van het ministerie voor de vaststelling van de schoolvakanties.

Bij het vaststellen van de schooltijden dienen wij uit te gaan van minimaal 940 lesuren per jaar. Dit urenaantal wordt in de 40 lesweken ingepland en is daarmee de bepalende factor voor de omvang van de lestijd per week. Elke school van Zaan Primair plant iets meer uren lestijd per schoolweek in, teneinde uren ‘op te sparen’ om elk schooljaar een aantal studiedagen te kunnen organiseren. De kinderen zijn op die studiedagen lesvrij, het personeel werkt.

Schoolvakanties 2020/2021
Herfst za 10 oktober t/m zo 18 oktober 2020
Kerst za 19 december 2020 t/m zo 3 januari 2021
Voorjaar za 20 februari t/m zo 28 februari 2021
Pasen vr 2 apr t/m ma 5 april 2021
Meivakantie za 24 apr t/m zo 9 mei 2021
Hemelvaart do 13 en vr 14 mei 2021
Pinksteren ma 24 mei 2021
Zomer za 10 jul t/m zo 22 aug 2021

Opmerkingen:

Goede vrijdag (2 april 2021) is alleen voor leerlingen een vrije dag, niet voor het personeel.
Donderdag 8 oktober is voor het voltallige personeel van Zaan Primair een studiedag.

Over andere studiedagen op de scholen worden ouders door de school geïnformeerd.

Schoolvakanties 2021/2022
Zodra de schoolvakanties definitief zijn bepaald worden deze hier gepubliceerd.

Verlof

Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan wettelijke regels gebonden.

De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de rijksoverheid.