Schoolvakanties

Vaststelling schoolvakanties

Zaan Primair volgt de adviesdata van het ministerie voor de vaststelling van de schoolvakanties.

Bij het vaststellen van de schooltijden dienen wij uit te gaan van minimaal 940 lesuren per jaar. Dit urenaantal wordt in de 40 lesweken ingepland en is daarmee de bepalende factor voor de omvang van de lestijd per week. Elke school van Zaan Primair plant iets meer uren lestijd per schoolweek in, teneinde uren ‘op te sparen’ om elk schooljaar een aantal studiedagen te kunnen organiseren. De kinderen zijn op die studiedagen lesvrij, het personeel werkt.

Schoolvakanties 2023/2024
Herfst za 21 oktober t/m zo 29 oktober 2023
Kerst za 23 december 2023 t/m zo 7 januari 2024
Voorjaar za 17 februari t/m zo 25 februari 2024
Goede vrijdag + Pasen vr 29 maart t/m ma 1 april 2024
Meivakantie za 27 apr t/m zo 12 mei 2024
Hemelvaart 9 mei (valt in meivakantie)
Pinksteren ma 20 mei 2024
Zomer za 20 jul t/m zo 1 sep 2024

Opmerkingen:

Derde Pinksterdag: 21 mei 2024 zijn leerlingen vrij (verplichte studiedag op verzoek van de gemeente).

Over andere studiedagen op de scholen worden ouders door de school geïnformeerd.

Schoolvakanties 2024/2025
Wordt gepubliceerd zodra deze bekend is.

Verlof

Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan wettelijke regels gebonden.

De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de rijksoverheid.