Schoolvakanties

Vaststelling schoolvakanties

Zaan Primair volgt de adviesdata van het ministerie voor de vaststelling van de schoolvakanties.

Bij het vaststellen van de schooltijden dienen wij uit te gaan van minimaal 940 lesuren per jaar. Dit urenaantal wordt in de 40 lesweken ingepland en is daarmee de bepalende factor voor de omvang van de lestijd per week. Elke school van Zaan Primair plant iets meer uren lestijd per schoolweek in, teneinde uren ‘op te sparen’ om elk schooljaar een aantal studiedagen te kunnen organiseren. De kinderen zijn op die studiedagen lesvrij, het personeel werkt.

Schoolvakanties 2022/2023
Kerst za 24 december 2022 t/m zo 8 januari 2023
Voorjaar za 25 februari t/m zo 5 maart 2023
Pasen ma 10 april 2023
Meivakantie za 22 apr t/m zo 7 mei 2023
Hemelvaartweekend do 18 t/m zo 21 mei 2023
Pinksterweekend za 27 t/m ma 29 mei 2023
Zomer za 22 jul t/m zo 3 sep 2023

Opmerkingen:
Goede vrijdag is in 2023 geen vrije dag
Over andere studiedagen op de scholen worden ouders door de school geïnformeerd.

Schoolvakanties 2023/2024
Nog niet gepubliceerd

Verlof

Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan wettelijke regels gebonden.

De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de rijksoverheid.