Kom nu werken bij
Zaan Primair

Bekijk hier waarom:

‘Lerend werken’ bij Zaan Primair
Zaan Primair biedt jou een interessante werkomgeving als je het openbaar onderwijs een warm hart toedraagt. Onze onderwijsorganisatie hanteert het principe van ‘lerend werken’. Daarmee zetten we in op een permanente ontwikkeling van ons personeel. Scholing, coaching en begeleiding maken structureel deel uit van de aandacht die we jou op de werkvloer bieden.

Oog voor individueel talent
Zaan Primair voert een actief personeelsbeleid, gericht op het ontwikkelen van je individuele talenten in samenhang met de wensen van onze organisatie. Omdat we één van de grotere schoolbesturen zijn in Noord-Holland, ontmoet je veel collega’s die allemaal bijdragen aan de uitwisseling van kennis en vaardigheden. Bovendien biedt de rijke geschakeerdheid van Zaanstad de mogelijkheid te werken op scholen met sterk uiteenlopende identiteiten.

Als schoolbestuur investeren we op kwaliteit; dat komt ook jouw persoonlijke groei ten goede. Veelvuldig worden functiegroepen uitgenodigd om in contact met elkaar te bouwen aan goed onderwijs.

Beginnend, ervaren of herintreder?
Voor startende en herintredende leerkrachten biedt Zaan Primair vanwege de persoonlijke begeleiding volop kansen om het vak goed onder de knie te krijgen. Ook ervaren en bekwame leerkrachten, intern begeleiders of directieleden nemen we graag in onze organisatie op.

Wil je flexibeler werken? Meld je dan bij ons voor een aanstelling als invalleerkracht. Regelmatig zijn er vacatures op onze 28 scholen.

Met jou investeren we graag in een professioneel werkklimaat dat uitdagingen en kansen biedt.

CAO Primair Onderwijs
Voor alle werknemers van Zaan Primair is de CAO PO van toepassing.

Startersbegeleiding

Wij willen startende leerkrachten meteen vanaf de start goed ondersteunen. Elke startende leerkracht krijgt een coach die haar/hem begeleidt.

Lees verder

Zaan Primair Academie

Bij alle collega’s van Zaan Primair is er continu aandacht voor verdere professionalisering, bijscholing en specialisaties. Het aanbod is gebundeld in de Zaan Primair Academie, het opleidingsinstituut voor medewerkers van de Zaan Primair scholen.

Lees verder