Bestuur en toezicht

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Niko Persoon, Ellen Voskuilen en Ton Versteeg

 Bestuurs-en managementstatuut 2018 (pdf)

Raad van toezicht
De raad van toezicht komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.
De Raad adviseert het bestuur en stelt het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag vast.

De leden raad van toezicht zijn:
Voorzitter           Ruud Vreeman
Lid                        Annemarie Roggeveen
Lid                        Els Kroese

 Reglement RvT ZP (pdf)

 Reglement werving en selectie leden RvT (pdf)

 Reglement auditcommissie RvT (pdf)

 Reglement remuneratiecommissie RvT (pdf)

 Toezichtplan Zaan Primair 2015-2018 (pdf)

 Reglement agendacommissie RvT (pdf)