Bestuur en toezicht

Bestuur en organisatie

organogram2016

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Niko Persoon, Ellen Voskuilen en Ton Versteeg

 Bestuurs-en managementstatuut 2016 (pdf)

Raad van toezicht
De raad van toezicht komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.
De Raad adviseert het bestuur en stelt het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag vast.

rvt_small

V.l.n.r. (boven) Kismet Diktas, Julie Beardsell, Gerbrand Kruijver,
Ina Brouwer, Marcel Haarhuis.
(onder) Janny van Tuyl, Louis Tavecchio.

gerbrand_smallGerbrand Kruijver, vanaf 2008
Directeur administratiekantoor Westzaan
Lid auditcommissie

kismet_smallKismet Diktas, vanaf 2013

Strategisch HRM-adviseur gemeente Amsterdam
Lid remuneratiecommissie

julie_small

Julie Beardsell, vanaf 2015

Business Administration en marketing directeur internationaal IT bedrijf.
Lid agendacommissie

louis_smallLouis Tavecchio, vanaf 2015
Emeritus hoogleraar Pedagogiek Universiteit van Amsterdam
Lid onderwijscommissie


janny_smallJanny van Tuyl, vanaf 2012

Oud-gemeenteraadslid Zaandam, voormalig onderwijsmanager Hogeschool Inholland
lid onderwijscommissie

ina_smallIna Brouwer, vanaf 2014
Oud-politica, bestuurder, auteur en advocaat.
Voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter remuneratiecommissie en agendacommissie

Marcel Haarhuis, vanaf 2016
marcel_small
Business controller Hogeschool van Amsterdam
Lid auditcommissie

 Reglement RvT ZP (pdf)

 Reglement werving en selectie leden RvT (pdf)

 Reglement auditcommissie RvT (pdf)

 Reglement remuneratiecommissie RvT (pdf)

 Reglement onderwijscommissie (pdf)

 Toezichtplan Zaan Primair 2015-2018 (pdf)

 Reglement agendacommissie RvT (pdf)