Bestuur

College van bestuur

De stichting Zaan Primair wordt bestuurd door een college van bestuur, bestaande uit Brigit Schumacher (voorzitter) en Harry Dobbelaar (lid). Het college van bestuur wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Harry Dobbelaar & Brigit Schumacher