GMR agenda

Agenda van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Voor elke GMR vergadering wordt een agenda opgesteld. Deze wordt hieronder op de website geplaatst. Daarnaast worden ook het advies en de instemming vanuit de GMR op de stukken die voorgelegd worden gepubliceerd.