Regelingen / publicaties

Jaarverslag

Ieder jaar legt Zaan Primair verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in een jaarverslag.

Klik op het plaatje om de online bladerversie van het jaarverslag en jaarrekening 2022 te openen.
Of bekijk hier het Bestuursverslag en jaarrekening 2022 in pdf versie.

–> Bestuursverslag-en-jaarrekening-2021

–> Bestuursverslag-en-jaarrekening-2020

–> Bestuursverslag-en-jaarrekening-2019

–> Bestuursverslag-en-jaarrekening-2018

–> Bestuursverslag-en-jaarrekening-2017

Meerjarenplan 2022-2026

Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs.

Dat is de maatschappelijke opdracht waarvoor onze leraren en alle andere medewerkers van Zaan Primair iedere dag hun uiterste best doen. Op elke school gebeurt dat binnen de eigen specifieke context, evenals op het bestuurskantoor. De afgelopen twee jaar hebben we in een gezamenlijk traject gewerkt aan een visie op het onderwijs voor onze scholen. Het visietraject heeft geresulteerd in dit meerjarenplan 2022-2026, waarin we zo concreet mogelijk de doelen beschrijven die we op alle scholen de komende jaren willen bereiken.
Bent u geïnteresseerd in de plannen van Zaan Primair voor de komende jaren? U leest het meerjarenplan door op het plaatje te klikken.

Privacy
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de stichting Zaan Primair zich aan de relevante wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onderstaand reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen van de stichting Zaan Primair.
Privacyreglement Zaan Primair
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Zaan Primair werkt samen met de gemeente Zaanstad en instellingen tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Als er thuis kindermishandeling en/ of huiselijk geweld is, dan gebruiken wij de algemene meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De code beschrijft vijf stappen die wij volgen. De eerste insteek is kinderen en hun ouders/verzorgers te helpen bij het zoeken van hulp.

Meldcode kindermishandeling

Gedrag- en omgangscode
Toelatingsreglement

Toelatingsreglement openbaar primair onderwijs

Toelatingsbeleid