Regelingen / publicaties

Jaarverslag

Bekijk hier het schooljaarverslag 2017-2018 in pdf versie.


Ieder jaar legt Zaan Primair verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in een jaarverslag.

Klik op het plaatje om de online bladerversie van het jaarverslag en jaarrekening 2018 te openen.
Of bekijk hier het Bestuursverslag en jaarrekening 2018 in pdf versie.

Jaarplan

Meerjarenplan

Meerjarenplan 2014-2018

Bent u geïnteresseerd in de plannen van Zaan Primair voor de komende jaren?

Privacy

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de stichting Zaan Primair zich aan de relevante wetgeving waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
Onderstaand reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen van de stichting Zaan Primair.

Privacyreglement Zaan Primair

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Zaan Primair werkt samen met de gemeente Zaanstad en instellingen tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Als er thuis kindermishandeling en/ of huiselijk geweld is, dan gebruiken wij de algemene meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De code beschrijft vijf stappen die wij volgen. De eerste insteek is kinderen en hun ouders/verzorgers te helpen bij het zoeken van hulp.

Meldcode kindermishandeling
Gedrag- en omgangscode

Voor alle werknemers van Zaan Primair is een gedragscode opgesteld. Hierin staat hoe we binnen Zaan Primair met elkaar om willen gaan.

Gedrag- en omgangscode

Toelatingsreglement

Toelatingsreglement openbaar primair onderwijs
Toelatingsreglement