Regelingen / publicaties

Jaarverslag

Ieder jaar legt Zaan Primair verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in een jaarverslag.

Klik op het plaatje om de online bladerversie van het jaarverslag en jaarrekening 2020 te openen.
Of bekijk hier het Bestuursverslag en jaarrekening 2020 in pdf versie.
Bekijk hier de controleverklaring van de accountant

Meerjarenplan 2020-2022

Bent u geïnteresseerd in de plannen van Zaan Primair voor de komende jaren? U leest het door op het plaatje te klikken.

Privacy
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de stichting Zaan Primair zich aan de relevante wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onderstaand reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen van de stichting Zaan Primair.
Privacyreglement Zaan Primair
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Zaan Primair werkt samen met de gemeente Zaanstad en instellingen tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Als er thuis kindermishandeling en/ of huiselijk geweld is, dan gebruiken wij de algemene meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De code beschrijft vijf stappen die wij volgen. De eerste insteek is kinderen en hun ouders/verzorgers te helpen bij het zoeken van hulp.

Meldcode kindermishandeling

Gedrag- en omgangscode

Voor alle werknemers van Zaan Primair is een gedragscode opgesteld. Hierin staat hoe we binnen Zaan Primair met elkaar om willen gaan.

Gedrag- en omgangscode

Toelatingsreglement

Toelatingsreglement openbaar primair onderwijs

Toelatingsbeleid