Toekomstbestendig onderwijs

De twee grootste Zaanse schoolbesturen Agora en Zaan Primair slaan de handen ineen. Wij willen dat al onze leerlingen de hele week goed onderwijs blijven krijgen. Ondanks het lerarentekort dat de komende jaren naar verwachting alleen maar zal verergeren. Het traditionele onderwijs, waarin iedere groep een eigen leerkracht heeft, is ingehaald door de realiteit. Agora en Zaan Primair kiezen ervoor om tijdig te handelen in plaats van af te wachten tot de nood echt aan de man is.

Samen onderzoeken Agora en Zaan Primair mogelijkheden om kwaliteit en stabiliteit binnen onze scholen te kunnen blijven garanderen. Om in staat te zijn goed onderwijs te blijven bieden, moeten we kijken naar andere manieren om ons onderwijs vorm te geven.

Kernwaarden

In onze aanpak staan de kernwaarden kwaliteit, stabiliteit en solidariteit centraal. Gezamenlijk streven we naar goed onderwijs voor al onze leerlingen & een stabiele leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel. Om te slagen is het van belang dat zo veel mogelijk medewerkers, ouders én andere betrokkenen de noodzaak hiervan inzien en mee willen bewegen in het anders organiseren van onderwijs. Wij doen hiervoor een beroep op de solidariteit, in eerste instantie met de school, maar ook met de stichting en met elkaar. Samen staan we sterk.

Kwaliteit

Elke leerling krijgt iedere dag goed onderwijs.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed blijven ontwikkelen.

In een voorspelbare leeromgeving komen kinderen beter tot leren.

Stabiliteit

Wij gaan het onderwijs anders organiseren. Zo zorgen wij voor stabiliteit op school.

De invulling van de schooldag ziet er mogelijk anders uit, bijvoorbeeld met meerdere (vak)docenten en digitaal leren.

Een stabiele schoolweek geeft rust voor de leerling en het team. 

Solidariteit

Agora en Zaan Primair staan samen sterker dan alleen. Zo hebben we meer invloed op de politiek.

De samenwerking draagt bij aan een breed, Zaans draagvlak.