Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 is een landelijke staking door de vakbonden voor het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs aangekondigd.
 Alle scholen van Zaan Primair zullen op deze dagen gesloten zijn voor de leerlingen.

De afgelopen jaren werd al diverse malen gestaakt. Deze stakingen gingen vooral om een redelijk salaris voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners en daarnaast minder werkdruk. Bij de komende staking krijgt de bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs een prominente plek. Het tekort aan leerkrachten neemt snel toe. Vervangers waren al niet meer te vinden, inmiddels zijn ook gewone vacatures nauwelijks meer te vervullen. Het tekort wordt steeds nijpender en echte oplossingen zijn niet in beeld.

Het bestuur van Zaan Primair maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Als kinderen onvoldoende onderwijs krijgen, leidt dat tot minder kansen in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Het bestuur ondersteunt dan ook de (herhaalde) roep van leerkrachten om structurele investeringen in het onderwijs. Er zijn structurele oplossingen nodig rond het lerarentekort, de werkdruk en het versterken van de kwaliteit van ons onderwijs. Het nieuwe cao-akkoord is niet voldoende om de structurele problemen in het onderwijs op te lossen. Er is door de regering geen structurele verhoging toegezegd voor extra gelden voor het Primair Onderwijs. De salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs is nog niet gedicht. Om het tij te keren steunt het bestuur de acties waarbij de regering wordt opgeroepen om fors en blijvend te investeren in het onderwijs.

Alle scholen van Zaan Primair zijn op 30 en 31 januari 2020 gesloten om stakende leraren de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan de georganiseerde acties. Daarnaast zullen de medewerkers van de scholen zoveel mogelijk op school aanwezig zijn om te werken aan oplossingen voor de uitdagingen van het onderwijs op dit moment. De acties zijn afgestemd met de andere schoolbesturen in Zaanstad en de regio, de invulling van de stakingsdagen is op alle scholen min of meer gelijk.