ANBI

Stichting Zaan Primair is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Naam
Stichting Zaan Primair

RSIN/fiscaal nummer ANBI
8201 30 667

Contactgegevens
Te vinden op pagina contact

Samenstelling bestuur
Te vinden op pagina bestuur

Meerjaren beleidsplan
Ons beleidsplan 2020-2022 kunt u hier bekijken.

Beloningsbeleid
Voor de beloning van de raad van toezicht en het dagelijks bestuur verwijzen we naar het: financieel jaarverslag 2018
Voor de beloning van personeelsleden verwijzen wij u naar de CAO PO.

Financiële verantwoording en verslag uitgeoefende activiteit
Hier vindt u het financieel jaarverslag 2018