Wij vinden het belangrijk dat je als startende leraar een goede start maakt!
Bij Zaan Primair doe je mee met een begeleidingsprogramma en op jouw school krijg je een coach toegewezen. Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten waar je als startende leraar ervaringen met collega’s deelt en thema’s worden besproken. De verschillende experts van onze scholen verzorgen de inhoudelijke bijeenkomsten. Onze inzet is om de startende leraar met passende begeleiding van start- naar vakbekwaam te laten groeien, want goed onderwijs wordt door goede leraren gegeven.
Om je blijvend in je ontwikkeling te ondersteunen biedt de Academie een gevarieerd professionaliseringsaanbod.