Veelgestelde vragen over buitenschoolse opvang

Hieronder leest u een overzicht van veel gestelde vragen over de nieuwe buitenschoolse opvang van de Zaan Primair scholengroep.
Waarom komt er een nieuwe buitenschoolse opvang?
1. Waarom heeft de Zaan Primair scholengroep de buitenschoolse opvang aanbesteed?
2. Maatwerk is toch belangrijk. Hoe kan dit nu als je maar een paar aanbieders hebt?
3. Waarom moest dit veranderen, het ging toch goed op onze school?
4. Waarom wordt het beter met deze twee nieuwe partners?
Hoe is het proces verlopen?
5. Is de Medezeggenschapsraad (MR) van mijn school betrokken bij de keuze?
6. Is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad betrokken bij de keuze?
7. Zijn wij als ouders betrokken bij de keuze?
8. Zijn alle aanbieders van kinderopvang betrokken bij de aanbesteding?
9. Op welke criteria heeft de Zaan Primair scholengroep de partners geselecteerd?
10. Waarom heeft de Zaan Primair scholengroep voor meerdere aanbieders gekozen?
11. Voor welke partners heeft de Zaan Primair scholengroep gekozen?
12. Hoe is bepaald welke organisatie op welke school aan de slag gaat?
13. Waarom verandert er op een aantal scholen niets?
14. Waarom heeft de Zaan Primair scholengroep gekozen voor Babino en Freekids?
15. Waarom moesten wij erover horen van Tinteltuin, en niet van onze eigen school?
Wat betekent dit voor mij en mijn kind?
16. Is er straks wel plaats voor mijn kind?
17. Wat gebeurt er met de huidige kinderopvangorganisatie op mijn school?
18. Wat gebeurt er met de medewerkers van de huidige kinderopvangorganisatie op mijn school?
19. Blijft de buitenschoolse opvang op deze locatie aangeboden worden?
20. Ga ik straks meer betalen voor buitenschoolse opvang?
21. Kan ik ook bij de huidige kinderopvangorganisatie blijven?
22. Wat gaat er concreet veranderen op mijn school? Per wanneer?
23. Waar kan ik meer informatie krijgen over de nieuwe kinderopvangorganisatie?
24. Waar kan ik mijn kind aanmelden?
25. Wat merk ik van deze nieuwe organisatie hier op school?
1. Waarom heeft de Zaan Primair scholengroep de buitenschoolse opvang aanbesteed?
De Zaan Primair scholengroep vindt het belangrijk dat op iedere school goede buitenschoolse opvang wordt aangeboden. Goede buitenschoolse opvang is opvang die plaatsvindt op uw basisschool, opvang die aansluit bij wat uw kind op school leert en opvang die dezelfde kwaliteit heeft als u van uw basisschool mag verwachten.
Dit is makkelijker voor u als ouder: u heeft één adres waar uw kind wordt opgevangen en leert en weet wat u mag verwachten. Daarnaast is het beter voor uw kind: op deze manier versterken wij wat uw kind leert op school. Hierdoor creëren wij een zogenaamde doorgaande leerlijn en weten uw school en de opvang over en weer alles dat belangrijk is over uw kind.
Opvang op uw eigen school betekent ook dat uw kind in principe niet van de ene locatie naar de andere hoeft. De eigen basisschool is een veilige en vertrouwde plek voor uw kind en op die plek willen wij ook de opvang aanbieden.
Om ervoor te zorgen dat wij dit kunnen aanbieden op ieder van onze scholen, ongeacht de wijk of de omvang van de school, hebben wij besloten de buitenschoolse opvang gezamenlijk aan te besteden. Hierdoor kunnen wij de kinderopvangorganisatie vragen dezelfde kwaliteit en omvang van buitenschoolse opvang aan te bieden op iedere school, zelfs als dat door de omvang van de school niet helemaal rendabel zou zijn.
2. Maatwerk is toch belangrijk. Hoe kan dit nu als je maar een paar aanbieders hebt?
Maatwerk is een belangrijk uitgangspunt voor de Zaan Primair scholengroep. Dit geldt voor de manier waarop uw kind les en ondersteuning krijgt op school, en net zo goed voor de buitenschoolse opvang.
Gezamenlijk hebben wij op hoofdlijnen eisen gesteld. Per school wordt echter invulling gegeven
aan hoe de buitenschoolse opvang er daadwerkelijk uit gaat zien. Hierdoor moet de buitenschoolse opvang naadloos aansluiten op uw basisschool en wat u kind daar leert en doet. Natuurlijk zal ook de medezeggenschapsraad op uw school hierbij intensief betrokken worden.
3. Waarom moest dit veranderen, het ging toch goed op onze school?
Op veel scholen ging de buitenschoolse opvang goed, maar als scholen van de Zaan Primair scholengroep willen we het nog beter maken. Door duidelijke eisen te stellen aan onze partners voor de buitenschoolse opvang en de regie in handen te leggen van uw school kunnen wij de buitenschoolse opvang voor uw kind verbeteren. Dit is goed nieuws voor u en uw kind.
4. Waarom wordt het beter met deze twee nieuwe partners?
We maken het beter omdat we met deze aanbieders duidelijke afspraken hebben gemaakt over wat wij en u mogen verwachten. Daardoor kunnen wij op iedere school van de Zaan Primair scholengroep gedegen kinderopvang aanbieden die naadloos aansluit bij wat uw kind leert en doet op uw eigen basisschool.
5. Is de Medezeggenschapsraad (MR) van mijn school betrokken bij de keuze?
Nee. Omdat het gaat over een onderwerp dat alle scholen aangaat is er voor gekozen om dit te bespreken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten van verschillende Zaan Primair scholen. Zij beslissen en praten mee over onderwerpen die al onze scholen aangaan.
De medezeggenschapsraad (MR) wordt vanzelfsprekend betrokken bij het invoeren van de nieuwe buitenschoolse opvang op uw school. Hierdoor hebben u en andere ouders grote invloed op hoe de buitenschoolse opvang er uiteindelijk uit gaat zien op uw basisschool.
6. Is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) betrokken bij de keuze?
Ja. Omdat het gaat over een onderwerp dat alle scholen aangaat is er voor gekozen om dit te bespreken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten van verschillende Zaan Primair scholen. Zij beslissen en praten mee over onderwerpen die al onze scholen aangaan.
7. Waarom is ons als ouders niets gevraagd? Waarom zijn wij niet betrokken in deze procedure?
De ouders van de Zaan Primair scholengroep zijn doormiddel van de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad betrokken bij de voorbereidingen van de keuze voor onze nieuwe partners. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten van verschillende Zaan Primair scholen. Zij beslissen en praten mee over onderwerpen die al onze scholen aangaan. Dit is ook in dit geval gebeurd.
8. Zijn alle aanbieders van kinderopvang betrokken geweest bij de aanbesteding?
Ja. Alle aanbieders van kinderopvang in Zaanstad en alle bestaande partners van de Zaan Primair scholen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbesteding.
9. Op welke criteria heeft de Zaan Primair scholengroep de partners geselecteerd?
Voorafgaand aan de keuze voor onze nieuwe partners heeft de Zaan Primair scholengroep een uitgebreid aantal criteria opgesteld. Dit noemen wij een programma van eisen (PvE). Daarnaast hebben wij alle organisaties die interesse toonden om de buitenschoolse opvang op uw school te verzorgen gevraagd hoe zij dit zouden aanpakken om het beste resultaat voor u en uw kind te krijgen.
Onze nieuwe partners zijn dus geselecteerd op basis van het programma van eisen en hun ideeën over hoe de buitenschoolse opvang eruit zou moeten zien.
10. Waarom heeft de Zaan Primair scholengroep voor meerdere partners gekozen?
De Zaan Primair scholengroep vindt het belangrijk dat er concurrentie blijft bestaan op de markt voor de buitenschoolse opvang. Daarom is besloten niet alles te gunnen aan één enkele partij, maar twee partijen te kiezen.
11. Voor welke twee partners heeft de Zaan Primair scholengroep gekozen?
De Zaan Primair scholengroep heeft gekozen voor Babino en Freekids.
12. Hoe is bepaald op welke school welke organisatie aan de slag gaat?
De scholen van de Zaan Primair scholengroep zijn onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van de omvang van het aanbod aan kinderen voor de buitenschoolse opvang. Vervolgens zijn twee gelijke groepen samengesteld van scholen uit deze drie categorieën. Dit noemen we kavels. Elk van deze kavels is toebedeeld aan een nieuwe partner.
13. Waarom verandert er op een aantal scholen niets?
Op vijf scholen verandert niets. Dit zijn de Herman Gorter, De Spiegel, De Komeet, De Dorpsakker Noord en Et Buut. Op deze scholen bestaat nog een lopend contract met de huidige aanbieder.
14. Waarom heeft de Zaan Primair scholengroep gekozen voor Babino en Freekids?
Babino en Freekids voldoen aan het uitgebreide pakket eisen die wij hebben gesteld op het gebied van prijs/kwaliteitverhouding, service enzovoorts. Daarnaast is met hen afgesproken dat zij op iedere school, hoe klein ook, een volwaardige buitenschoolse opvang willen aanbieden.
Daarnaast willen Babino en Freekids op iedere school maatwerk leveren om ervoor te zorgen dat de buitenschoolse opvang voor uw kind aansluit op wat het leert in de klas en de aanpak zoals u die gewend bent van uw basisschool.
Ook hebben Babino en Freekids ons verrast met hele interessante nieuwe ideeën over de buitenschoolse opvang en een enorme drive. Natuurlijk heeft de Zaan Primair scholengroep ook gekeken naar de prijs/kwaliteitverhouding van beide aanbieders.
15. Waarom moesten wij erover horen van Tinteltuin, en niet van onze eigen school?
Wij vinden het heel jammer dat sommige ouders ongerust zijn geworden over de buitenschoolse opvang van hun kind door de informatie van Tinteltuin. Wij hebben met Tinteltuin en andere huidige aanbieders afspraken gemaakt over de communicatie. Wij wilden u op deze manier goed, tijdig en helder informeren over wat er gaat gebeuren en wat dit betekent voor u.
Naast de algemene informatie die u ontvangt over de nieuwe buitenschoolse opvang zult u ook door uw eigen school en de nieuwe partner uitgebreid en tijdig geïnformeerd worden. Bijvoorbeeld over wanneer de nieuwe buitenschoolse opvang van start gaat en informatie over het aanmelden van uw kind.
16. Is er straks wel plaats voor mijn kind bij deze nieuwe organisatie?
Ja. Uw kind kan probleemloos terecht bij de nieuwe buitenschoolse opvang. U moet uw kind wel opnieuw aanmelden. Dit kan vanaf nu op de website van Babino en Freekids. U krijgt tijdig te horen wanneer de nieuwe buitenschoolse opvang van start gaat. Op deze manier kunt u op tijd uw contract met de huidige aanbieder opzeggen.
17. Wat gebeurt er met de huidige kinderopvangorganisatie?
De huidige kinderopvangorganisaties zullen hun opvang vanaf uiterlijk 1 juni 2013 niet langer aanbieden in uw schoolgebouw. Sommige organisaties zullen daarom een andere locatie in de buurt of in Zaanstad zoeken om daar verder te gaan.
18. Wat gebeurt er met de medewerkers van de huidige kinderopvangorganisatie?
Wij verwachten van Babino en Freekids dat zij de nieuwe buitenschoolse opvang in goed overleg met uw school en de huidige partner opzetten. Dit kan betekenen dat Babino en Freekids besluiten om de huidige medewerkers in dienst te nemen. In andere gevallen zullen deze medewerkers op een andere locatie gaan werken voor de kinderopvangorganisatie waarvoor zij al werkzaam waren.
19. Blijft de buitenschoolse opvang op deze locatie aangeboden worden?
Ja. Met Babino en Freekids is afgesproken dat op iedere school van Zaan Primair buitenschoolse opvang aangeboden wordt op de school zelf. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de groep met kinderen echt heel klein is, kan het zijn dat de opvang op een andere locatie in de buurt plaatsvindt.
20. Ga ik straks meer betalen?
Nee. Eén van de vereisten van de Zaan Primair scholengroep is dat de buitenschoolse opvang op onze scholen laagdrempelig en concurrerend is. De kosten zullen dus niet hoger zijn dan u gewend bent en soms zelfs goedkoper.
Daarnaast willen wij u flexibiliteit bieden. Bijvoorbeeld door te kunnen kiezen uit verschillende pakketten. In de nabije toekomst kunt u – als u dat wilt – ook af en toe gebruikmaken van de buitenschoolse opvang. Kortom, wanneer het ú uitkomt.
21. Kan ik ook bij de huidige kinderopvangorganisatie blijven?
Ja. U bent vrij om de buitenschoolse opvang van uw kind te regelen bij de organisatie van uw wens. Dat kan bij Babino of Freekids op uw school zijn, maar ook elders.
22. Wat gaat er concreet veranderen op mijn school? Per wanneer?
Het schooljaar 2012-2013 is een overgangsjaar. Tijdens dit jaar worden de voorbereidingen getroffen zodat de buitenschoolse opvang op uw school goed en gedegen van start kan. In de tussentijd kunt u in alle gevallen gebruik blijven van de huidige buitenschoolse opvang. U komt dus niet in problemen met de kinderopvang!
Op sommige scholen beginnen we eerder met de nieuwe buitenschoolse opvang. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat er op uw school momenteel nog geen buitenschoolse opvang wordt aangeboden. In andere gevallen hebben de school en de nieuwe partner afgesproken om zo snel mogelijk van start te gaan als service richting u en uw kind.
Op De Spiegel, De Komeet, Herman Gorter, De Dorpsakker Noord en Et Buut verandert er niets. Op die scholen gaan wij de komende jaren verder met onze huidige partner. Hierbij is wel het doel om de buitenschoolse opvang hier te laten aansluiten bij wat u mag verwachten op iedere andere school van de Zaan
Primair scholengroep. Op De Dorpsakker Zuid wordt samen met Tinteltuin een nieuw concept ontwikkeld.
23. Waar kan ik meer informatie krijgen over de nieuwe kinderopvangorganisatie?
Op de website van Babino (www.babino.nl) of Freekids (www.freekids.nl) kunt u hier meer over lezen. Daar vindt u ook tarieven en informatie over de aanmelding van uw kind.
24. Waar kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind online aanmelden bij de nieuwe buitenschoolse opvangpartners Babino of Freekids. Dit kan op www.babino.nl of www.freekids.nl. Dit kan vanaf dit moment voor alle Zaan Primair scholen waar Babino of Freekids de buitenschoolse opvang gaat verzorgen.
U krijgt tijdig van uw school en Babino of Freekids te horen wanneer de nieuwe buitenschoolse opvang van start gaat. Hierdoor kunt u op tijd uw contract met uw huidige aanbieder opzeggen.
Als u vragen hebt over aanmelding en de procedure kunt u ook contact opnemen met Babino of Freekids.
25. Wat merk ik van deze nieuwe organisatie hier op school?
Op bijna alle scholen gaat voor 1 juni 2013 de nieuwe partner aan de slag. In sommige gevallen kan dit eerder zijn.
Tot het moment dat de nieuwe buitenschoolse opvang van start gaat kunt u gewoon gebruik blijven maken van de huidige kinderopvangpartner op uw school.
In de tussentijd werken uw basisschool, de nieuwe partner en de bestaande partner voor buitenschoolse opvang samen aan een goede overgang en een gedegen start van de buitenschoolse opvang op uw school.
Uw school en Babino of Freekids informeren u tijdig over wanneer de nieuwe buitenschoolse opvang start en hoe deze eruit gaat zien op uw school. Ook als u actie moet ondernemen, zoals het aanmelden van uw kind of het eventueel opzeggen van uw contract met uw huidige aanbieder van buitenschoolse opvang zult u dit tijdig horen.
Op De Spiegel, De Komeet, Herman Gorter, De Dorpsakker Noord en Et Buut verandert er niets. Op die scholen gaan wij de komende jaren verder met onze huidige partner. Hierbij is wel het doel om de buitenschoolse opvang hier te laten aansluiten bij wat u mag verwachten op iedere andere school van de Zaan
Primair scholengroep. Op De Dorpsakker Zuid wordt samen met Tinteltuin een nieuw concept ontwikkeld.