Materiaal algemeen

Thuis online leren

Les op afstand

Hoe geef je goed les op afstand in het primair onderwijs? 

De website po.lesopafstand.nl biedt ondersteuning en tips voor een aanpak. Ook vind je hier de weg naar contact met collega’s om elkaar te helpen. Bovendien vind je een overzicht van toepassingen, leermiddelen en leveranciers.
De website is gemaakt in samenwerking met o.a. het Ministerie van OCW en de PO-Raad.

Lesgeven met Microsoft Teams

Hoe doe je dat?

Veel leerkrachten gebruiken Microsoft Teams om contact te houden met hun klas. Voor sommige is deze applicatie misschien iets geheel nieuws. Op deze pagina vind je een praktische handleiding hoe je kunt starten met Teams en hoe je kan werken met leerlingen in Teams als ze een Chromebook gebruiken.