Zaan Primair

De kerntaak van Zaan Primair is het bieden van goed onderwijs. Dagelijks werken onze openbare scholen in alle plaatsen en wijken van Zaanstad aan de realisering daarvan. De duizenden leerlingen krijgen les in goed geoutilleerde gebouwen, onder leiding van onderwijsmensen die hun vak verstaan. Iedere school heeft een eigen identiteit, een eigen cultuur. Dat past het best bij de specifieke omgeving waarin de school staat. Verschillen in populatie, inzichten en woonomgeving worden op die manier als uitgangspunten van openbaar onderwijs erkend en gewaardeerd. Al die aparte scholen vormen ondanks hun eigenheid ook een eenheid met elkaar. Ze geven samen vorm en inhoud aan het openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad. De aansturing van al die uiteenlopende scholen vindt plaats op het bestuursbureau. Daar werken het bestuur, beleidsmedewerkers en stafleden aan de voorwaarden om goed onderwijs mogelijk te maken. Het bestuursbureau is meer dan een kantoor; het vormt tevens het ontmoetingspunt voor bijeenkomsten van directeuren en andere groepen professionals die dagelijks initiatieven nemen om kinderen het onderwijs te bieden waar ze recht op hebben.