Persbericht: Onderzoek OBS De Voorzaan

‘Klachten over onorthodoxe straffen niet aannemelijk’ Zaandam – 19 november – In het onderzoeksrapport naar klachten van ouders bij OBS De Voorzaan wordt geconcludeerd dat er geen aanknopingspunten zijn gevonden dat de onorthodoxe straffen inderdaad hebben plaats...

Persverklaring Zaan Primair obs De Voorzaan locatie Vissershop

Sinds zaterdag 19 oktober is er in de media aandacht besteed aan klachten van ouders over een leerkracht van de Voorzaan, locatie Vissershop in Zaandam. Deze school maakt deel uit van scholengroep Zaan Primair.Op 19 september hebben ouders een klacht bij Zaan Primair...

Klusklas geopend op obs De Dorpsakker

Wat is een klusklas?Een plusklas voor kinderen die meer cognitieve uitdaging nodig hebben is bij veel mensen wel bekend, maar een klusklas voor kinderen met gouden handen is nieuw in de Zaanstreek. OBS De Dorpsakker in Assendelft is in het voorjaar gestart met deze...