Blijf bewegen in je eigen huiskamer

Het is heel belangrijk dat kinderen regelmatig bewegen, juist nu ze thuis blijven. Om ze daarbij te helpen deelt het Instagram-account Blijf_thuis_in_beweging filmpjes met eenvoudige oefeningen die alle kinderen thuis kunnen doen samen met hun ouders. Het account is...

Brief cvb aan ouders

Beste ouders/verzorgers, Waar onze scholen normaal gesproken bonte, drukke, luidruchtige plekken in de buurt zijn, zijn de scholen deze week stille gebouwen geworden, bijna zonder mensen. En tóch is het gelukt dat bij alle scholen de leerlingen thuis aan het leren...

Bericht aan ouders over noodopvang

Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij  brengen wij u op de hoogte van de mogelijkheden voor kinderopvang. Met onze kinderopvangpartners Babino, Freekids en TintelTuin hebben wij het volgende georganiseerd: Zaan Primair en de kinderopvangpartners gaan samen de opvang...