Zes wereldburgers voor de klas

In samenwerking met stichting Cosmicus uit Amsterdam is Zaan Primair gestart met het project ‘Wereldburgers voor de klas’. Zes hoogopgeleide statushouders met ervaring in het onderwijs zijn dit schooljaar op onze scholen gestart als onderwijsassistent. Win-win...

Basisschool et Buut winnaar Zaan Primair RC Cup

Op vrijdag 7 juli was de grote finale en streden acht basisscholen van Zaan Primair tegen elkaar met hun zelf ontworpen radiografische bestuurbare modelauto. Maandenlang waren de leerlingen uit groep 7 of 8 bezig om via opdrachten aan verschillende uitdagingen te...

Café van de toekomst: toekomstgericht onderwijs

Inspiratievol Café van de toekomst voor medewerkers Zaan Primair Zaan Primair streeft ernaar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de banen van de toekomst. Naast de basisvaardigheden, rekenen en taal, vinden we het belangrijk dat kinderen toekomstgericht...

Nieuw lid college van bestuur

De raad van toezicht van Zaan Primair heeft besloten om Harry Dobbelaar te benoemen tot lid van het college van bestuur. Harry Dobbelaar (1969) is op dit moment bestuurder van het schoolbestuur voor primair onderwijs Zonova in Amsterdam Zuidoost. Vanaf 1 september...

Extra geld voor rekenen, taal en lezen aangevraagd

De school van uw kind(eren) heeft subsidie bij de overheid aangevraagd. Met dit geld kunnen we extra aandacht geven aan de basisvaardigheden: rekenen, taal en lezen. Op deze manier willen we alle leerlingen van Zaan Primair de kans geven om zichzelf zo goed mogelijk...