Beste ouders/verzorgers,

Waar onze scholen normaal gesproken bonte, drukke, luidruchtige plekken in de buurt zijn, zijn de scholen deze week stille gebouwen geworden, bijna zonder mensen. En tóch is het gelukt dat bij alle scholen de leerlingen thuis aan het leren zijn. Lezen, taal en rekenen hebben voorrang gekregen, maar daarnaast is er ook gewerkt aan de invulling van de creatieve vakken en bewegingslessen. Er wordt zowel gewerkt met pen en papier als met laptops of tablets. Wij zijn als bestuur trots en dankbaar dat de leerkrachten en ondersteuners van onze scholen zo snel het onderwijs op afstand van de grond hebben gekregen.

We realiseren ons zeker ook dat het voor u als ouders of verzorgers niet altijd gemakkelijk zal zijn om uw kind(eren) en uzelf thuis te laten werken. Structuur en regelmaat in de dag waarbij leren, spelen en bewegen aan bod komen is juist ook in deze weken belangrijk voor kinderen. Wij danken u  hartelijk voor uw inzet en flexibiliteit!

Daarnaast hadden we de uitdaging om in drie dagen tijd een noodopvang voor de kinderen van ouders in cruciale beroepen in te richten op onze scholen. Met de enorme inzet van onze kinderopvangpartners is dat gelukt. Op 8 plekken zijn noodopvanglocaties ingericht. U heeft hierover maandag een brief ontvangen. Onze leerkrachten ondersteunen de leerlingen bij de noodopvang met hun huiswerk. De overige leerlingen ontvangen deze ondersteuning van hun leerkracht op afstand. De leerkrachten zijn bereikbaar op de manier die u door de school is aangegeven. We willen u bedanken dat u alleen in noodzakelijke situaties gebruik maakt van de opvang. Om u en de kinderen te ondersteunen maken we op onze website momenteel een pagina waarop leuke onderwijsfilmpjes voor leerlingen worden gedeeld.

Zoals u in de media en op onze website heeft kunnen lezen gaat de CITO-eindtoets dit jaar niet door. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief.

Tenslotte willen wij u sterkte toewensen in deze uitzonderlijke tijd en iedereen die ziek is veel beterschap toewensen.  We staan voor grote uitdagingen, met goede samenwerking en hulp aan degenen die het nodig hebben komen we hier zeker doorheen.

Met vriendelijke groet,

Brigit Schumacher en Ellen Voskuilen
college van bestuur