Inspiratievol Café van de toekomst voor medewerkers Zaan Primair

Zaan Primair streeft ernaar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de banen van de toekomst. Naast de basisvaardigheden, rekenen en taal, vinden we het belangrijk dat kinderen toekomstgericht onderwijs krijgen en vroegtijdig in aanraking komen met digitale geletterdheid en wetenschap & technologie. Speciaal voor leerkrachten organiseert Zaan Primair drie keer per jaar een inspiratiemiddag. Donderdag 23 juni stond o.a. in het teken van een leerplein toekomstgericht onderwijs met lego spike, build your own robot, microbots en photon robot.

Lessen direct toe te passen in de klas
Op deze inspiratiemiddag laat Zaan Primair medewerkers kennis maken met de nieuwste technologie. We vinden het belangrijk dat kinderen met een breed onderwijsaanbod gestimuleerd worden om zo hun talenten te ontwikkelen. Leerkrachten kunnen doorlopend binnen Zaan Primair leskisten reserveren om zo eenmalig of wekelijks te werken aan de 21-eeuwse vaardigheden met hun leerlingen.

Toekomstgericht onderwijs
Beroepen van jonge kinderen zullen er in de toekomst heel anders uit zien dan tegenwoordig. Zaan Primair vindt het belangrijk dat alle leerlingen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Dat is ook de reden waarom binnen Zaan Primair toekomstgericht onderwijs wordt uitgerold.

Digitale geletterdheid
Zaan Primair vindt het belangrijk dat leerlingen kennis en vaardigheden verwerven en dat zij leren nadenken over de waarde van digitale technologie en media, voor zichzelf en de samenleving. Dat brengt Zaan Primair tot de implementatie van digitale geletterdheid in het curriculum. Want ieder kind heeft recht op het beste onderwijs.