Met ingang van komend schooljaar organiseert Zaan Primair drie keer per jaar het Café van de toekomst. Hier kunnen leerkrachten in dienst van deze stichting inspiratie opdoen voor andere onderwijsvormen en meer leren over toekomstgericht onderwijs. Op deze manier blijft Zaan Primair de medewerkers scholen op het gebied van innovatie binnen het onderwijs en blijven zij in staat de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de banen van de toekomst.

In 2023/2024 is het aanbieden van digitale geletterdheid een verplicht onderdeel in het curriculum. Zaan Primair vindt daarnaast het aanbieden van onderwijs over wetenschap en technologie een belangrijke en waardevolle aanvulling op het huidige onderwijsaanbod. Dit en meer wordt in workshopvorm aangeboden aan leerkrachten in het Café van de toekomst. De geleerde methode kan vervolgens direct worden toegepast in de klas.

Succesvolle pilot
Op donderdag 23 juni heeft de pilot van het Café van de toekomst plaatsgevonden. Medewerkers hebben tijdens een speurtocht in de omgeving van Zaandam kennis kunnen maken met verschillende toekomstgerichte vormen van onderwijs, zij volgden diverse workshops. Na afloop gaven de deelnemers aan een heel leuke middag gehad te hebben. De organisatie kreeg diverse positieve reacties terug van de deelnemers: ‘Hier kan ik morgen meteen mee aan de slag in de klas!’, ‘Ik heb zelf twee linkerhanden, maar mijn leerlingen zullen dit geweldig vinden’! en ’Volgende keer ben ik weer van de partij.’