Zaandam – Op donderdag 23 maart is de derde editie van het Café van de toekomst georganiseerd voor medewerkers van Zaan Primair. Zaan Primair streeft ernaar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de banen van de toekomst, daarvoor is het nodig innovatie te omarmen en toekomstgericht onderwijs te bieden. Zaan Primair draagt een steentje bij aan het maatschappelijk probleem van personeelstekorten in technieksector door de leerlingen vroegtijdig in aanraking te laten komen met wetenschap en technologie, zodat zij wellicht eerder geneigd zijn te kiezen voor vervolgonderwijs in deze richtingen. Daarnaast worden leerlingen met een breed onderwijsaanbod gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen en daarmee aan de slag te gaan. 

In totaal waren 65 werknemers van Zaan Primair op de derde editie van het Café van de toekomst aanwezig. Zij hebben deelgenomen aan een Escaperoom die volledig in het teken stond van onderzoekend leren. In de Escaperoom kwamen de dynamische schooldag, Wetenschap & Technologie en digitale geletterdheid aan bod.

Onderzoekend leren
Leerkrachten hebben kennis gemaakt met onderzoekend leren en werden tijdens de Escaperoom gestimuleerd om zelf actief kennis te ontwikkelen door vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt, naast het opdoen van kennis, op het ontwikkelen van een nieuwsgierige en onderzoekende houding op het aanleren van onderzoeksvaardigheden. De onderzoeksvaardigheden zijn: wees nieuwsgierig, neem waar, gebruik je verbeelding, trek in twijfel, hak in stukken, deel ideeën, ontdek de samenhang en reflecteer.

Direct toepasbaar in de klas

De deelnemers hebben ervaren hoe 21 eeuwse vaardigheden te verwerken in het dagelijkse onderwijs van Zaan Primair. Om de leerkrachten handvatten te geven bij deze ontwikkeling, heeft Zaan Primair een bovenschools aanbod ontwikkeld waar leerkrachten gebruik van kunnen maken. Zo zijn er mobiele Escaperooms ontwikkeld die de leerkrachten kunnen lenen en uit kunnen voeren in de klas. Daarnaast beschikken de leerkrachten over een licentie van Kraak’m; een methode die ingezet kan worden als digitale Escaperoom. Door dit aanbod is het mogelijk voor de leerkrachten om op een laagdrempelige wijze onderzoekend leren toe te passen. In de toekomst is het aanbieden van digitale geletterdheid een verplicht onderdeel in het curriculum. Zaan Primair vindt daarnaast het aanbieden van onderwijs over wetenschap en technologie een belangrijke en waardevolle aanvulling op het huidige onderwijsaanbod. Het Café van de toekomst wordt meerdere keren per jaar georganiseerd.