De school van uw kind(eren) heeft subsidie bij de overheid aangevraagd. Met dit geld kunnen we extra aandacht geven aan de basisvaardigheden: rekenen, taal en lezen. Op deze manier willen we alle leerlingen van Zaan Primair de kans geven om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Meer informatie over gegevens die uw school deelt
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de school van uw kind(eren) informatie aanleveren. Dat zijn o.a. de uitslagen van de reken- en taaltoetsen. De informatie van deze toetsen moeten gekoppeld worden aan gegevens van uw kind(eren). Dit gebeurt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer worden met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gedeeld. Na de koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat deze gegevens nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Ook niet voor de onderzoekers.

Niet verplicht om toestemming te vragen
Zaan Primair vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent. Daarom informeren wij u hierover. Zonder bezwaar van de ouder(s) of verzorgers zullen de gegevens delen met het CBS voor verder onderzoek.

Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.

Mail de schooldirecteur als u geen toestemming geeft
Geeft u geen toestemming om de gegevens van uw kind(eren) te delen? Mail dan met de schooldirecteur. De gegevens van uw kind(eren) worden dan niet gedeeld voor het onderzoek.