Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen scholen in het primair onderwijs dit jaar geen eindtoets afnemen. Dat heeft minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob vandaag bekend gemaakt. De PO-Raad heeft de afgelopen dagen intensief overlegd met de minister en staat volledig achter deze beslissing. 

De minister schrijft hierover: ‘Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen, zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school.’

Dit betekent dat het huidige advies dat voor 1 maart is gegeven het definitieve advies is en niet meer kan worden bijgesteld door de basisscholen. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en nieuwe informatie.