Agora, Zaan Primair en gemeente werken samen aan plan voor schooljaar 2019-2020

De Zaanse schoolbesturen Agora en Zaan Primair, (verantwoordelijk voor meer dan 50 scholen in de Zaanstreek), hebben samen met de gemeente Zaanstad een subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk. Doel is om uit de ‘Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort’ een bijdrage van maximaal €250.000 te krijgen. Dit geld kan gebruikt worden om de opleiding van zij-instromers te financieren en daarmee het lerarentekort in de Zaanstreek terug te dringen.

‘De afgelopen tijd is Zaanstad regelmatig in het nieuws geweest in verband met een vierdaagse schoolweek. Dit is een uiterste noodmaatregel en natuurlijk werken we al geruime tijd samen om dit probleem aan te pakken’, laten Ellen Voskuilen van Zaan Primair en Ries Spies van Agora weten. ‘We vragen nu deze subsidie aan om aan de slag te kunnen met het werven en opleiden van zij-instromers, maar we doen meer! Samen zijn we bezig met het maken van een plan om klaar te zijn voor komend schooljaar. Alles om ervoor te zorgen dat we onze kinderen kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden’.

Zaan Primair Aanvraag subsidie

 

Op de foto: Rien Spies (Rechts, Agora), Ellen Voskuilen (links, Zaan Primair) en Gerard Ram (midden, wethouder gemeente Zaanstad) doen gezamenlijk de subsidieaanvraag op de bus.

 

De aanvraag loopt vooruit op het plan waar de schoolbesturen en de gemeente samen aan werken om klaar te zijn voor het schooljaar 2019-2020. Door het grote tekort aan leraren, zijn er een paar scholen waar als noodmaatregel een vierdaagse schoolweek is. Het lerarentekort is een landelijk probleem, maar de schoolbesturen en de gemeente willen zelf ook op zoek naar oplossingen. Bovendien willen de schoolbesturen en de gemeente in het plan aandacht voor het verminderen van de werkdruk en extra aandacht voor voorschoolse educatie. Dit alles om ervoor te zorgen dat de kinderen in Zaanstad kwalitatief goed onderwijs blijven krijgen.

‘We werken samen met de schoolbesturen aan een integraal plan van aanpak voor het komende schooljaar’ zegt wethouder onderwijs Gerard Ram. ‘Daarin hebben we aandacht voor meerdere uitdagingen in het Zaanse onderwijs. Tegelijk grijpen we nu alle mogelijkheden die er zijn aan. Deze subsidie kan ons helpen om mensen die komend jaar voor de klas willen staan op een goede manier op te leiden. De nood is zo hoog dat ik me niet kan voorstellen dat de subsidie niet aan ons wordt toegekend’.