De bouwwerkzaamheden van het nieuwe schoolgebouw IKC Overtuinen in Zaandam zijn de afgelopen maanden in volle vaart hervat. Deze week werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt.

Om deze mijlpaal te vieren plaatste Wethouder Onderwijs Natasja Groothuismink symbolisch de eerste dakpan, in het bijzijn van de voorzitters van de twee schoolbesturen en de directeuren van de scholen. Wethouder Groothuismink: ‘Na de vertraging van de bouw is dit een moment om samen feestelijk te vieren. Ik ben er trots op dat Zaanse kinderen hier over niet al te lange tijd van baby tot ze naar de middelbare school gaan, een prachtige plek hebben voor hun opvang en basisonderwijs.

Brigit Schumacher van het college van bestuur van Zaan Primair: ‘Dit is een feestelijk moment voor het Zaanse onderwijs. Na een zeer lange voorbereiding gaat er nu echt een nieuw schoolgebouw komen. Goed en toekomstgericht onderwijs vereist een modern gebouw. Dus dit is goed voor de Zaanse jeugd!’

Twee scholen onder één dak
In het nieuwe schoolgebouw aan de Mauritsstraat worden straks twee primair onderwijs scholen gehuisvest: OBS Et Buut en CBS de Westerkim. De scholen bieden samen ruimte aan circa 600 leerlingen. Er komt een gedeelde gymzaal, buitenspeelruimtes, aula’s, ruimte voor peuterspelen en voor- en naschoolse opvang, kantoor- en leefruimtes. Naar verwachting kan het pand met ingang van medio 2021, met ingang van het nieuwe schooljaar, in gebruik worden genomen.

‘Zaanse architectuur’
De architectuur past qua materialen, kleuren en textuur in de stijl van het stadscentrum. Het gebouw krijgt een typisch Zaanse gevel en is een combinatie van een aantal ‘werkgebouwen’ met kleinere ‘Zaanse huisjes’. Het pand is 4116 m2, waarvan 2300 m2 voor et Buut en 1083 m2 voor de Westerkim. Het nieuwe schoolgebouw maakt deel uit van plangebied Overtuinen en de (her)ontwikkeling van de Mauritsbuurt.