Wat is een klusklas?

Een plusklas voor kinderen die meer cognitieve uitdaging nodig hebben is bij veel mensen wel bekend, maar een klusklas voor kinderen met gouden handen is nieuw in de Zaanstreek. OBS De Dorpsakker in Assendelft is in het voorjaar gestart met deze klusklas voor kinderen uit groep 7 en 8 die meer uitdaging op praktisch gebied nodig hebben en die dus goed tot ontwikkeling komen door meer te doen. Zij leren er één ochtend in de week bijvoorbeeld timmeren, zagen, boren en maken bijvoorbeeld insectenhotels, vogelhuisjes en kruidentuintjes. Zij doen dat terwijl de rest van hun groep op een theoretische manier bezig is met rekenen, lezen en andere theoretische vakken.

De vaardigheden lezen en rekenen zijn uiteraard ook voor deze kinderen nodig, maar deze kennis toepassen bij een klus is leuker en slaat bij deze leerlingen beter aan dan opdrachten maken in de gewone klas. Deze klusochtend geeft de leerlingen de nodige variatie in manier van leren. In de klusklas doen zij zelfvertrouwen op omdat zij iets doen waarin zij goed zijn. Hierdoor groeit de motivatie. De verwachting is dat deze leerlingen na het basisonderwijs doorstromen naar beroepsgericht onderwijs.(Bron: www.nhnieuws.nl)