Het nieuwe schoolgebouw IKC Overtuinen, waar de scholen Et Buut van Zaan Primair en Westerkim van Agora naartoe gaan verhuizen, is in de zomervakantie opgeleverd. Er is een langlopende discussie over de verantwoordelijkheden en meer- en minderwerk met de aannemer. Deze zaak is al sinds april 2021 onder de rechter, waarin beide partijen over en weer claims bij elkaar hebben neergelegd.

Plotseling en totaal onverwacht is op basis van een juridische claim op 24 augustus door de aannemer beslag gelegd op alle bankrekeningen van Zaan Primair. De aannemer heeft hiermee een vergaande en zeer ongebruikelijke stap gezet die niet te verwachten was. Zaan Primair heeft geen openstaande rekeningen bij de aannemer. De beslaglegging brengt ernstige schade toe aan Zaan Primair. De salarissen kunnen niet op tijd worden betaald en scholen kunnen hun bankpassen niet gebruiken.

update: de salarissen zijn inmiddels op 26 augustus uitbetaald.

Het bestuur stelt alles in het werk om zo snel mogelijk weer de vrije beschikking te krijgen over onze banktegoeden. Dat neemt wel een aantal dagen in beslag. Gelukkig wil collegabestuur Agora bijspringen en stelt tijdelijk een bedrag beschikbaar, waardoor wij in ieder geval uiterlijk a.s. vrijdag de salarissen kunnen uitbetalen. Wij zijn Agora daarvoor zeer erkentelijk. Intussen wordt er hard gewerkt aan een structurele oplossing.

Medewerkers kunnen als zij in ernstige financiële problemen komen contact opnemen met de afdeling P&O.

De externe communicatie verloopt via het bestuur.

Wij betreuren de stap die door de aannemer in de beslechting van dit conflict is genomen, waardoor scholen en medewerkers die niets met de claim te maken hebben worden getroffen.

Met vriendelijke groet,
Brigit Schumacher
Voorzitter college van bestuur

Ellen Voskuilen
Lid college van bestuur