Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus kwam woensdagmiddag 15 september op werkbezoek in Zaanstad. Samen met burgemeester Jan Hamming bracht hij onder andere een bezoek aan basisschool De Delta in Assendelft. Ze gingen in gesprek over ‘Back on Track’, een project waarbij de gemeente, samen met partners als onderwijs, jongerenwerk en politie, met vroegtijdige interventies wil voorkomen dat de Zaanse jeugd al op vroege leeftijd in aanraking komt met criminaliteit.

Bij het bezoek aan OBS De Delta werd gesproken over de ‘school als centrale plek in de wijk’. De minister liet zich bijpraten over dat wat er binnen de schoolmuren gedaan wordt en gedaan kan worden om kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Directeur van OBS De Delta, Linda Bartels, vertelde over de initiatieven die door de school worden genomen om kinderen te stimuleren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. ‘Zo is er een breed aanbod aan naschoolse activiteiten en worden er oudercafés opgezet om ouders te koppelen aan professionals, om het gesprek aan te gaan en om te realiseren dat er een geïntegreerde aanpak wordt gekozen. Als ouders betrokken zijn, werkt de aanpak vaak het beste,’ aldus de directeur. 

‘Beginnen op jonge leeftijd’
‘Wat ik goed vind aan de Zaanse aanpak is het beginnen op jonge leeftijd’, gaf de minister aan. ‘Juist dan kunnen we kinderen de handvatten bieden om de juiste keuzes te maken. Preventie begint niet op 16-jarige leeftijd, maar veel eerder, namelijk in de laatste jaren van de basisschool’.