Kinderen uit Oekraïne van 2 t/m 11 jaar kunnen worden ingeschreven voor onderwijs of kinderopvang op De Kernschool, locatie Panneroodstraat in Zaandam. De dag na inschrijving kunnen zij al starten op deze locatie. Op de volgende dagen wordt er onderwijs verzorgd: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur. De kinderopvang Babino is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Onderwijs aan nieuwkomers
Leerlingen die nieuw zijn in Nederland gaan naar speciale scholen voor onderwijs aan nieuwkomers. In Zaanstad is dat De Kernschool, waarvan Zaan Primair penvoerder is. Kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar kunnen zich wenden tot de Internationale Schakelklas, via: [email protected]. Meer weten over inschrijving voor De Kernschool? Stuur een mail aan [email protected]. Voor inschrijvingen voor de kinderopvang, stuur een mail naar [email protected].