Tijdens de persconferentie van de ministers van Bruins en Slob vanmiddag is bekend gemaakt dat de regering heeft besloten alle scholen en kinderdagverblijven tot en met 6 april te sluiten. Dat geldt ook voor de scholen van Zaan Primair.

Wat betekent dat in praktische zin?

U moet er rekening mee houden dat uw kind(eren) minimaal tot en met 6 april thuis moet(en) blijven. Bij de scholen van Zaan Primair worden al sinds donderdag voorbereidingen getroffen om het onderwijs zoveel mogelijk voort te zetten, vooral op digitale wijze. We proberen het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. Dat zal leiden tot verrassende, creatieve, vernieuwende maar waarschijnlijk ook onvolmaakte invullingen van het onderwijs.

De scholen wordt gevraagd zich in te zetten voor opvang van kinderen van ouders in vitale functies, zoals in de zorg, kinderopvang, politie, brandweer en onderwijs.  We doen een beroep op alle ouders om hun kinderen de eerste drie dagen zoveel mogelijk zelf op te vangen. Hoe meer kinderen er thuis blijven hoe meer tijd wij hebben om het onderwijs voor alle leerlingen zo snel mogelijk weer vorm te geven.

Woensdag zullen wij met de kinderopvangpartners met een plan komen voor opvang van kinderen van ouders die in vitale organisaties werken. Als u dreigt ernstig in de problemen te komen wat betreft de kinderopvang én u bent werkzaam in één van de hierboven genoemde vitale beroepen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school, die met u zal meedenken over mogelijkheden. We verzoeken u dringend niet onaangekondigd met uw kind op school te komen.

Zodra er meer nieuws bekend is, zullen we iedereen hierover informeren. Wat er ook gebeurt, wij gaan ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat wij hier samen doorheen komen, waarbij wij ons ervoor inzetten dat het onderwijs van de kinderen er zo min mogelijk onder lijdt.

Hartelijke groeten,

College van bestuur
Ellen Voskuilen
Brigit Schumacher