Zoals we allemaal dagelijks in het nieuws kunnen zien voltrekt zich een ramp in Oekraïne. De mensen zijn massaal op de vlucht geslagen voor oorlogsgeweld. Vrouwen en kinderen zijn op de vlucht, de vaders/ mannen blijven achter om te vechten. In Nederland staan we klaar om deze mensen op te vangen en te helpen.

Wat betekent dit voor Zaan Primair en Agora?
Onder de vlag van de Kernschool zal er onderwijs geboden gaan worden aan de kinderen uit Oekraïne. Ook de kinderopvang zal aansluiten om de jongste kinderen te voorzien van een goed aanbod. Het gaat over de periode tot het einde van dit schooljaar, dus voor de lange termijn.
Het is aannemelijk dat er kinderen komen die veel hebben gezien van de oorlog. We vinden het belangrijk de juiste expertise in te zetten om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Het is onze taak om onderwijs te verzorgen en deze taak pakken wij graag samen met onze collega besturen op. Hiervoor zijn extra mensen hard nodig.

Meer informatie
Op dit moment is er niet meer informatie beschikbaar over het ontvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Zodra er meer bekend is, berichten we hierover. Voor nu is het vooral van belang om deze mensen in nood zo goed mogelijk te ontvangen en te begeleiden bij hun start in Zaanstad.