Zaandam – De besturen van Zaan Primair en Agora hebben in samenspraak met de gemeente een voorgenomen besluit genomen over de huisvesting van de basisscholen in Westzaan. Dit behelst het volgende: De zuidelijke locatie van De Kroosduiker wordt opgeheven voor Zaan Primair en na verbouwing in gebruik genomen door Wij-Land van Agora.

In de kerstvakantie van december ‘21/ januari ’22 verhuist De Kroosduiker Zuid naar de noordelijke locatie. Dan is er voor De Kroosduiker één locatie. In de periode daarna wordt de zuidelijke locatie verbouwd, waarna de school Wij-Land van het bestuur Agora zich op de Roerdompstraat 41 gaat vestigen. De huidige locatie van Wij-land zal na de verhuizing worden gesloten.
Agora is gevestigd in een gebouw dat niet meer voldoet aan de huisvestingseisen. Uitbreiding is op de huidige locatie niet mogelijk en daarom is een nieuwe locatie nodig. Deze is gevonden op de Roerdompstraat 41 te Westzaan.

Als we kijken naar de leerlingpopulatie nu en in de toekomst dan zijn twee scholen in Westzaan toereikend. Omdat beide besturen en de gemeente belang hechten aan keuzevrijheid voor ouders is besloten dat elk bestuur één school krijgt in Westzaan. Kleine scholen hebben meer last van het lerarentekort. Met de komst van twee scholen in Westzaan zijn de locaties minder kwetsbaar.
Jaarlijks ontvangt een school per leerling geld van de overheid. Dit dient als basis om het salaris van de leerkracht te betalen, maar ook voor onderhoud van het gebouw. In de afgelopen jaren heeft de Kroosduiker extra financiering ontvangen om de locatie zuid open te houden. Dit geld komt van andere scholen binnen Zaan Primair en moet in de komende jaren ook weer ten goede komen aan deze scholen. Daarom moet deze locatie helaas worden gesloten.

De ouders en kinderen zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. Voor ouders wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de achtergronden van dit besluit worden toegelicht en waar de mogelijkheid wordt geboden om vragen te stellen.