In samenwerking met stichting Cosmicus uit Amsterdam is Zaan Primair gestart met het project ‘Wereldburgers voor de klas’. Zes hoogopgeleide statushouders met ervaring in het onderwijs zijn dit schooljaar op onze scholen gestart als onderwijsassistent.

Win-win situatie
In het land van herkomst hadden de zes wereldburgers al een achtergrond in het onderwijs. Door bij Zaan Primair aan de slag te gaan, kunnen de kandidaten op een goede manier in de maatschappij integreren en leveren wij een bijdrage aan het terugdringen van het lerarentekort.
Wereldburgers voor de klas is al langer bekend in het voorgezet onderwijs, maar nog minder bekend in het primair onderwijs. Zaan Primair vindt het belangrijk om hierin een voortrekkersrol te vervullen. We zijn dan ook blij met het enthousiasme binnen de scholen om de nieuwe collega’s te begeleiden en te coachen. We hopen dat de nieuwe collega’s volgend jaar bij ons als leerkracht aan de slag kunnen.

Werken en leren bij Zaan Primair
De zes onderwijsassistenten werken twee dagen in de week op een school van Zaan Primair. Daarnaast volgen de wereldburgers taallessen, nemen ze deel aan workshops (pedagogiek en didactiek) en wordt er coaching geboden.