Bestuursbureau

De medewerkers van het bestuursbureau hebben als taak de voorzitter CvB, de clusterdirecteuren en de schooldirecteuren te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De bestuurssecretaris (algemeen beleid en ondersteuning), de teamleiders financiële zaken, personeel en organisatie, huisvesting en ict geven leiding aan verschillende teams.

Onderwijsbeleid

Annelie van Eck (tevens bestuurssecretaris), Martine Modderman, Annemieke Leusen en Judith Kapitein.


Secretariaat

Willy Volwerk, Sherida Chandler en Neriman Kasal.


Bedrijfsvoering en financiën

Nell Cambridge, Henk Visscher, Anne-Marie Oomen en Arend Latenstein.


Personeel en organisatie

Astrid de Leeuw, Brenda Nikken, Lisette Vet, Ingrid Stapel, Karin Hoff, Marijke van Oostenbrugge, Esther de Boer, Marit Groenhoff.


Huisvesting

Luuk Houweling, Ralph van der Molen, Fred Krap en Ben Duin.


ICT

Bart Spaltman, Arnaud van der Graaf, Marciano Bos, Markus Malina en Calvin Bos.


Samenwerkingsverband PO

Nicolien Levering en Judith Kapitein.