Klachtenregeling

Zaan Primair hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school (zijn/haar gegevens staan in de schoolgids van de school vermeld).

Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. U vindt hierin informatie over de wijze van indienen van een klacht van algemene aard of van seksuele aard. Ook de rol van de externe vertrouwenspersoon wordt toegelicht.
Zaan Primair heeft er twee: mevrouw S. Pfersich en de heer H. Keivan Rad.

U kunt mevrouw S. Pfersich telefonisch benaderen via 06-19947461 of per e-mail: sabinepfersich@hotmail.com

U kunt de heer H. Keivan Rad telefonisch benaderen via 072-5712876 of per e-mail: h.keivanrad@gmail.com

 Klachtenregeling Zaan Primair (pdf)