Klokkenluidersregeling

De Zaan Primair scholengroep is een professionele organisatie die in het publieke domein werkt. Onze organisatie is ingericht om met overheidsgeld een maatschappelijk belang te dienen: het verzorgen van goed en gedegen onderwijs. We doen er alles aan om deze taak naar behoren uit te voeren.

Eén van de procedures die ons hierbij ondersteunt, is de Klokkenluidersregeling. De regeling beschrijft hoe om te gaan met het vermoeden van een misstand binnen Zaan Primair. Het uitgangspunt hierbij is, dat Zaan Primair eerst zelf de gelegenheid moet hebben om orde op zaken te stellen. De Zaan Primair scholengroep beschouwt de melding van een misstand, hoe vervelend ook, als een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van (een onderdeel van) onze organisatie.

Zaan Primair heeft een vertrouwenspersoon benoemd in het kader van de Klokkenluidersregeling. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de heer Mustafa Kedilioglu per e-mail: [email protected]  of op telefoonnummer 06-24731176