Stagevergoeding voor Pabo-studenten

Zaan Primair wil studenten blijven stimuleren om voor het primair onderwijs te kiezen. We zorgen tijdens de stage voor goede begeleiding op school en voor een stagevergoeding.

Vergoeding tijdens de opleiding

Leerkracht worden, wie wil dat nou niet! Zaan Primair, Agora en OPSPOOR hebben de handen ineen geslagen en zijn samen tot een regeling gekomen voor studenten aan de Pabo. Per 1 februari 2024 krijgen alle Pabo-studenten in elk jaar van de opleiding een stagevergoeding.

We willen studenten blijven stimuleren om voor het primair onderwijs te kiezen. Naast goede begeleiding op school vinden we het belangrijk dat Pabo-studenten ook financieel gewaardeerd worden.

In het onderhandelingsakkoord over de CAO is door de sociale partners de wens uitgesproken om tot een sectorbrede stagevergoeding te komen. Zolang die er niet is, hebben de stichtingen in de regio besloten om samen tot een regeling te komen. De regeling geldt voor alle Pabo-opleidingen. De stagevergoeding stopt als er tussen de student en de stichting een LIO-overeenkomst wordt gesloten.

Wil je meer weten over de opleiding of stage? Neem dan contact op met Zaan Primair.
Esther Tijmes schoolopleider of
Henk de Vos schoolopleider