Verhaal van Ellen

Van bestuurder naar leerkracht

We zitten halverwege het schooljaar. Ellen Voskuilen, voormalig bestuurder bij Zaan Primair is het schooljaar 2023-2024 bij Dynamica op het Gespecialiseerd Voortgezet Onderwijs (GVO) weer begonnen als leerkracht. ‘Een bewuste keuze om in de laatste fase van mijn werkzame leven weer voor de klas te staan. Het is een enorme verrijking om op een ander vlak zo’n stimulans te krijgen.‘

Bewust onbekwaam
De carrière van Ellen begint voor de klas, ook in het speciaal onderwijs. Veertig jaar geleden als leerkracht en later als orthopedagoog. De affiniteit met het speciaal onderwijs heeft Ellen altijd gehouden. Ook als bestuurder vielen de scholen van Dynamica onder haar verantwoordelijkheid. Inmiddels kan Ellen zeggen dat ze gewend is aan de nieuwe werksfeer. ‘Ik weet nog niet alles, maar weer werken op een school is erg inspirerend. Ik word weer opnieuw uitgedaagd.’

Nieuwe routines
Vier dagen in de week gaat bij Ellen om 06.15 uur de wekker om zo op de vroege ochtend op de fiets te stappen. ‘Tegenwoordig zijn mijn werkdagen vast ingedeeld. Dat was wel anders als bestuurder. In mijn nieuwe rol ben ik weer van scratch af aan begonnen. Van het lesgeven krijg ik enorm veel energie. Ik ben mezelf ook al even tegengekomen. Het tempo in de klas lag te hoog. De rust en herhaling maakt dat de leerlingen toekomen aan het leren. En dat we zo het leerdoel halen. Die balans heb ik nu gevonden.’

Moeilijk lerende kinderen
In de klas van Ellen zitten 14 leerlingen. De meeste leerlingen uit haar klas zijn doorgestroomd van Dynamica Molenwerf of van de ISK schakelklas. Ellen: ‘Het is een intensieve groep. Een paar leerlingen uit de groep hebben voortdurend 1 op 1 begeleiding nodig. Structuur en routines in de klas zijn ontzettend belangrijk. Alleen zo maken de leerlingen ook progressie in het leren. Ook is het fijn dat we samen met de klas op excursie kunnen. Het omgaan met veranderingen gaat ook steeds beter. Ik ben met de groep al een eind op weg.’

Voorbereiden op een toekomst
Bij Dynamica aan de Nieuwendamstraat bereiden we onze leerlingen zo goed mogelijk voor op de toekomst. ‘Een van mijn leerlingen wil bijvoorbeeld kapper worden. Samen met deze leerling heb ik dan een gesprek over een kapperszaak en wat hij denkt nodig te hebben. Bijvoorbeeld een prijslijst. Samen met deze leerling maakt mijn collega of ik dan een prijslijst. Op deze manier zijn we bezig met taal en rekenen.
Ook proberen we de puberwereld voor onze leerlingen toegankelijk te maken. Stapje voor stapje probeer je de leerlingen wat mee te geven en ze voor te bereiden op een schooltijd na Dynamica.’

Terugblik
‘Mijn tijd als bestuurder vergelijk ik wel eens met een skybox in een voetbalstadion. Alles komt binnen in die skybox en over alles moet je een mening vormen. Je staat constant aan, ook tijdens weekenden en vakanties. Tegenwoordig als leerkracht sta ik op het voetbalveld en moet ik zorgen dat de bal in het doel komt. Een andere betrokkenheid, maar dat is nu ‘mijn’ wereld.’

Vooruitblik
Ellen geeft aan dat ze het werk als leerkracht nog wel een paar jaar wil blijven doen. ‘Ik ben heel enthousiast en als het mij gegund is, wil ik het zeker nog wel twee schooljaren blijven doen. Vanaf het allereerste begin voelde ik mij welkom in het team. Er is een fijne sfeer op school. Ik ben erg blij met de ondersteuning op school en het samenwerken in de klas. Nieuwe leerkrachten krijgen bij Dynamica video interactie begeleiding van beeldcoach Willy. Er worden dan opnames in de klas gemaakt en deze beelden bespreek en kijk je samen met Willy terug. Ik wilde bijvoorbeeld weten of ik in de klas niet teveel praat. Het terugzien van de beelden zijn heel waardevol. Veel momenten in de klas gaan al goed. En de feedback die ik van Willy kreeg, kon ik de volgende dag gelijk toepassen in de klas.’

Ellen wil zich blijven ontwikkelen. Haar interesse ligt nu op het gebied van prikkelverwerking en regulatie van prikkels. Dus hoe werkt het brein als een leerling overprikkeld is. ‘Als ik zo meer inzicht krijg, kan ik ook mijn leerlingen hiermee (beter) helpen. Elke dag is het een balans zoeken tussen cognitief uitdagen, veiligheid bieden, rust geven en de les kunnen voortzetten. Ik heb er zin in en ik ga ervoor!’

Leerkracht Ilse op De Kernschool van Zaan Primair

Wil je ook aan de slag als leerkracht of zij-instromer?

Heb jij een Pabo opleiding en wil je net als Ellen terugkeren als leerkracht? Neem dan contact op met de afdeling P&O of reageer op één van onze vacatures op onze website.