Verhaal van Sarah

Sarah geeft bewegingsonderwijs op De Kernschool

Na haar stage op één van de scholen bij Zaan Primair is Sarah gebleven. Na de ALO is ze fulltime aan de slag gegaan als vakleerkracht bewegingsonderwijs. Sarah werkt nu op De Kernschool, een school voor nieuwkomers. Op De Kernschool krijgen kinderen die net in Nederland zijn één jaar onderwijs om de Nederlandse taal te leren. Daarna stromen de leerlingen door naar vervolgonderwijs.  

Andere doelen stellen
Op een reguliere basisschool ben je als vakleerkracht lange tijd verbonden aan leerlingen. Twee keer per week krijgen leerlingen op school bewegingsonderwijs. Sarah: ‘Op een reguliere basisschool zie je leerlingen vanaf de kleuters t/m de bovenbouw groeien in hun motoriek. Op De Kernschool zijn de groepen anders samengesteld. Leerlingen worden bij binnenkomst ingedeeld op mondelinge Nederlandse taalvaardigheid en niet op leeftijd. Het verschil in motoriek onderling van leerlingen tussen 6 t/m 11 jaar kan heel groot zijn. Daarnaast blijven de leerlingen gemiddeld één jaar op De Kernschool en heeft de ene leerling in het land van herkomst wel gymles gehad en de ander niet. Dit zorgt voor een hele gemixte groep. Ik pas mijn gymlessen hier ook op aan.’

Leerlingen op De Kernschool krijgen in blokken van 10 weken les. Als de leerlingen het blok goed afsluiten, gaan ze door naar een volgende cursus. Na vier cursussen van tien weken op De Kernschool stromen de leerlingen door naar vervolgonderwijs. Sarah: ‘Op De Kernschool is het creëren van een veilige omgeving heel belangrijk. Tijdens de gymles focus ik mij daar vooral op. Daarnaast vind ik het belangrijk als leerlingen De Kernschool verlaten dat de kinderen de basisspellen en regels in en om de gymles kennen. Op deze manier kunnen de leerlingen op een vervolgschool zo goed mogelijk meedoen met gymmen. En dat vind ik belangrijk.’

Elkaar inspireren
De onderlinge communicatie tussen leerlingen en de leerkracht is in het begin best lastig. Sarah: ‘Veel kinderen die instromen op De Kernschool kennen nog geen woord Nederlands. Het is mooi om te zien dat als je elkaar nog niet kunt verstaan je wel elkaar kunt begrijpen en inspireren. Bijvoorbeeld bij het zwaaien aan de touwen of ringen en de overkant halen. Als het één leerling uit de groep lukt, blijven de meeste andere leerlingen oefenen. Dat zijn fijne momenten om te delen, want zo groeien leerlingen stapje voor stapje.’

Stage gelopen in Portugal
In de derde van de ALO liep Sarah stage op een Internationale basisschool in Portugal. ‘Op deze school leerde ik veel over de verschillende achtergronden en culturen waar kinderen in opgroeiden. De dingen die ik in Portugal heb geleerd, komen hier op school ook goed van pas, zoals het omgaan met taal waarbij een plaatje erg belangrijk is. Veel leerlingen verhuizen vanwege oorlog, politiek of  economische redenen met hun ouder(s) naar Nederland en komen zowel van binnen als buiten Europa.’

Actief betrokken bij het team
Ook als vakleerkracht is Sarah nauw betrokken bij het team van De Kernschool. De Kernschool heeft drie locaties in de Zaanstreek. Twee in Zaandam en één in Koog aan de Zaan. Sarah: ‘Op alle drie de locaties geef ik les. Ik heb met alle teams veel contact. Zo zorg ik dat ik elke ochtend bij de briefing aanwezig ben. Ook als vakleerkracht is het handig om aan te sluiten. Je pikt gelijk wat informatie op die ook handig zijn voor je eigen lessen.

Want het creëren van een veilige omgeving is echt belangrijk voor deze leerlingen. Alleen zo komen leerlingen toe aan hun eigen ontwikkeling.’

Leerkracht Ilse op De Kernschool van Zaan Primair

Wil jij net als Sarah aan de slag als vakleerkracht op één van onze Zaan Primair scholen?

We hebben verschillende vacatures binnen de stichting open staan.