Veelgestelde vragen

Toekomstbestendig onderwijs

Op deze pagina kunt u antwoorden op de meest gestelde vragen vinden. Mocht uw vraag er niet tussen staan schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur waar uw school onder valt via: [email protected] of [email protected]

Hoe groot is het lerarentekort en wat is de verwachting?

Op dit moment is het lerarentekort in Zaanstad ca 12%. Dit betekent dat van de tien groepen één groep geen leerkracht heeft. De verwachting is dat dit toeneemt (kloppen deze cijfers? Bron: https://aob.nl/nieuws/geen-regio-meer-zonder-lerarentekort)

Waarom werken Zaan Primair en Agora samen?

Met circa vijftig scholen onder hun hoede zijn Zaan Primair en Agora de grootste schoolbesturen van de Zaanstreek. Samen hebben we meer slagkracht naar de politiek en is het makkelijker om samenwerkingen te organiseren met externe partners. We kijken ook naar samenwerkingen met besturen buiten de Zaanstreek, omdat de problematiek landelijk is.

Gaan leraren ook op scholen van het andere bestuur werken?

Op dit moment is dat niet de bedoeling.

Hoe ziet een schoolweek er straks uit?

Dat hangt erg af van de keuzes die een school maakt. Aan alle scholen is gevraagd om een plan te maken voor als zij de formatie niet rond krijgen. Veel genoemde voorbeelden van het anders organiseren van onderwijs kunt u verder op deze pagina lezen.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Dit is schoolafhankelijk. Als een school niet voldoende leraren heeft, dan starten zij met de alternatieve invulling van de schoolweek. Scholen mogen als zij dat willen, ook nu al starten met anders organiseren om zo optimaal gebruik te maken van het personeelsbestand.

Wat willen Agora en Zaan Primair hiermee bereiken?

Dat het onderwijs zo georganiseerd wordt dat de onderwijskwaliteit op peil blijft of zelfs verbetert, en de professional zo wordt ingezet dat hij/zij groot effect bereikt op het leren en ontwikkelen van de kinderen.

Zijn dit blijvende oplossingen?

Het lerarentekort zal alleen nog maar groter worden, de oplossingen die wij nu bedenken helpen ons om goed onderwijs te kunnen blijven organiseren.

Wordt het vak leraar anders?

Misschien wel, maar de belangrijkste rol van een leerkracht blijft het verzorgen van onderwijs.