Wijziging huisvesting scholen Westzaan

Zaandam – De besturen van Zaan Primair en Agora hebben in samenspraak met de gemeente een voorgenomen besluit genomen over de huisvesting van de basisscholen in Westzaan. Dit behelst het volgende: De zuidelijke locatie van De Kroosduiker wordt opgeheven voor...

Beslag rekeningen Zaan Primair opgeheven

De rekeningen van Zaan Primair waren op 24 augustus geblokkeerd doordat de aannemer van de nieuwbouw van IKC Overtuinen op basis van een juridische claim beslag had laten leggen. Dit beslag is inmiddels opgeheven nadat Zaan Primair een bankgarantie heeft afgegeven ter...

Latere uitbetaling salarissen augustus

Het nieuwe schoolgebouw IKC Overtuinen, waar de scholen Et Buut van Zaan Primair en Westerkim van Agora naartoe gaan verhuizen, is in de zomervakantie opgeleverd. Er is een langlopende discussie over de verantwoordelijkheden en meer- en minderwerk met de aannemer....

Huis en baan voor startende leerkrachten in de Zaanstreek

Zaan Primair werkt met onder meer gemeente Zaanstad aan de aanpak van het lerarentekort. Een huis in combinatie met een baan blijkt een aantrekkelijk aanbod voor pas afgestudeerde leerkrachten. Twee nieuwe medewerkers van Zaan Primair betrokken vrijdag hun nieuwe...

Oplevering IKC Overtuinen vertraagd

Zaandam – Integraal Kind Centrum Overtuinen in Zaandam van schoolbesturen Zaan Primair en Agora zou op 1 juli 2021 jl. worden opgeleverd. Door diverse omstandigheden is de oplevering van het nieuwe gebouw vertraagd. Brigit Schumacher, voorzitter van het college...