Zaans Ouderjournaal

In het Ouderjournaal hanteren we de term ouders. hiermee bedoelen we ook verzorgers en voogden.

Ouderjournaal zomer 2020 (nr.17)

De afgelopen maanden waren ongewoon voor iedereen. De scholen gingen
dicht vanwege de coronacrisis. Ineens moesten alle leerlingen thuisblijven.
Hoe zijn de scholen en ouders omgegaan met deze situatie?

Lees er meer over in het Ouderjournaal

Ouderjournaal najaar/winter 2019 (nr.16)

We volgen onze leerlingen op verschillende manieren. bijvoorbeeld door ze regelmatig te toetsen. Maar waarom zoveel en zo vaak?

Lees er meer over in het Ouderjournaal

Ouderjournaal voorjaar/zomer 2019 (nr.15)

Onderwijsvernieuwing. Wat levert het op?

Onlangs sprak de Onderwijsinspectie haar zorg uit over de vele vernieuwende onderwijsconcepten op basisscholen. Wat werkt wel en wat niet?
Lees er meer over in het Ouderjournaal

Ouderjournaal najaar 2018 (nr.14)

Waardevolle adviezen Raad van Kinderen

Onze Raad van Kinderen helpt ons de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door het geven van adviezen en tips.
Lees er meer over in het Ouderjournaal