Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij  brengen wij u op de hoogte van de mogelijkheden voor kinderopvang. Met onze kinderopvangpartners Babino, Freekids en TintelTuin hebben wij het volgende georganiseerd:

Zaan Primair en de kinderopvangpartners gaan samen de opvang regelen, zodat de kinderen de hele dag op één locatie aanwezig zijn en er geen verplaatsingen zijn. Dit om het verspreiden van het COVID-19 tegen te gaan. Deze noodopvang is bedoeld voor kinderen van ouders die werken in de vitale sectoren.

Het is altijd in eerste instantie de bedoeling dat u als ouders zelf opvang regelt. Het doel van maatregelen van de overheid is ten slotte dat we niet met teveel mensen samenkomen. Wij rekenen er dan ook op dat u alles in het werk zal stellen om zelf opvang te regelen en alleen van dit aanbod gebruik gaat maken als het echt niet anders kan.

Let ook op: Tijdens de opvang onder schooltijd is het natuurlijk wel de bedoeling dat de leerlingen werken aan hun huiswerkpakket dan wel op hun device.

Maakt u al gebruik van kinderopvang bij Babino, Freekids of TintelTuin? Neem dan met hen contact op om het aanbod voor de komende periode te regelen. Maakt u nog geen gebruik van opvang en heeft u nu opvang nodig onder schooltijd? Neem dan zelf contact op met één van onze partners om de opvang te regelen. Zij informeren u verder hoe dit georganiseerd gaat worden.

Onderaan deze mail vindt u een overzicht van de geopende locaties.

Verzoek indienen voor noodvang
Ouders kunnen per e-mail hun verzoek indienen voor noodopvang op de onderstaande adressen:

Vermeld in deze e-mail de volgende gegevens:

  • Voornaam en achternaam kind
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Noodnummer
  • School en klas
  • Reden dat u gebruik wilt maken van de noodopvang
  • De dagen en tijden waarop u komende drie weken opvang nodig heeft

De organisatie zal zo snel mogelijk contact met u opnemen om door te geven naar welke locatie uw kind gebracht kan worden.

Het bestuur van Zaan Primair is erg blij met deze constructie samen met onze kinderopvangpartners, op deze manier bundelen we echt de krachten. Het zijn ingewikkelde tijden. We zullen allemaal ons beste beentje voor moeten zetten. Doe daarom alleen een beroep op deze speciale regeling als het echt niet anders kan. Alleen dan is deze speciale regeling haalbaar. Als we samen ons best doen, dan moet het lukken om deze moeilijke periode goed door te komen.

Met vriendelijke groeten,

Mandy Beets (Babino Kinderopvang)
Marissa van der Velde (Freekids)
Irene Schimmel (TintelTuin)
Birgit Schumacher, Ellen Voskuilen (ZaanPrimair)

 

Geopende locaties

Bij Babino Kinderopvang zijn de volgende locaties geopend:

Obs Jagersplas (Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang)
Brasemermeer 23b
1509 GE Zaandam

OBS De Kroosduiker (buitenschoolse opvang)
Torenstraat 5
1551 BK Westzaan

KDV Westzaan (Kinderdagverblijf)
Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan

Herman Gorter dep (Buitenschoolse opvang)
Panneroodstraat 3
1503 XH Zaandam

Dynamica (Buitenschoolse opvang)
Molenwerf 1c
1541 WR Koog aan de Zaan

Bij Freekids zijn de volgende locaties geopend:

Kinderdagverblijf de Dotterbloem en BSO Freekids Zaandam XL
Mahoniehout 8, 14-18
1507 ED te Zaandam
KDV: 075-6168125 of BSO: 075-6570288

Kinderdagverblijf en BSO De Werf
Koperslagerstraat 2
1544 CA te Zaandijk
T. 06-50007314

Kinderopvang Assendelft en BSO Assendelft XLDorpsstraat 1041 a/b
1566 JE Assendelft
KDV: 075-6840061 of BSO: 075-6840062
Contact hoofdkantoor Freekids: 075-6409223

Bij TintelTuin zijn de volgende locaties geopend:

OBS De Spiegel
Brikstraat 6
1503 BK Zaandam
075-6702090 | Locatiemanager: Marit Langedijk

’t Swaentje
Willem van Saendenstraat 14
1561 VT Krommenie
075-6409060 |  Locatiemanager: Janneke Faber