Vandaag ondertekent het onderwijsbestuur van Zaan Primair samen met opvangpartners Freekids en Babino een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst die als doel heeft het vormen van integrale kindcentra (IKC’s) is een vervolg op de eerdere overeenkomst die dan afloopt.

Ellen Voskuilen, lid van het college van bestuur van Zaan Primair, licht de nieuwe overeenkomst toe: ‘Na vijf jaar was het weer tijd om met elkaar om tafel te gaan en te kijken of we de goede dingen doen en in welke vorm we de samenwerking willen voortzetten. Met het tekenen van de overeenkomst zijn we weer een stap dichter bij integrale kindcentra gekomen.’

Gezamenlijk gedachtengoed sterker verankerd
‘De eerste samenwerkingsovereenkomst lag meer op het niveau van basale afspraken’, verheldert Voskuilen. ‘Voor de nieuwe overeenkomst hebben we onszelf de opdracht gegeven om de samenwerking beleidsrijker in te vullen. Ons gezamenlijke gedachtegoed is nu sterker verankerd. Daarbij moet je denken aan afspraken over doorgaande leerlijnen, uitgewerkte vormen van samenwerking tussen onderwijs en opvang en aan het delen en gecombineerd inzetten van personeel. Aan onze schooldirecteuren hebben we gevraagd wat zij belangrijk vinden in de overeenkomst, wat voor hun school essentieel is en voor hen als leidinggevenden. We zitten nu veel meer in een inhoudelijke fase en vragen ons vooral af wat het betekent om één IKC te zijn voor kinderen en ouders. Het is echt een verdiepingsslag. Vandaag ronden we het proces af met een feestelijke ondertekening. Daarmee zeggen we: Ja, we gaan dit echt samen doen de komende jaren!’

Ellen Voskuilen, lid college van bestuur Zaan Primair