Zaan Primair, Agora en OPSPOOR willen studenten blijven stimuleren om voor het primair onderwijs te kiezen. Naast goede begeleiding tijdens de stage vinden we het belangrijk dat Pabo-studenten financieel gewaardeerd worden. Per 1 februari 2024 is afgesproken dat alle studenten van de Pabo die bij Zaan Primair of Agora stage lopen een vergoeding krijgen.

In het onderhandelingsakkoord over de CAO is door de sociale partners de wens uitgesproken om tot een sectorbrede stagevergoeding te komen. Zolang die er niet is, hebben Agora, Zaan Primair en OPSPOOR besloten om samen tot een regeling te komen. De regeling geldt voor alle Pabo-opleidingen.