Aanmelden van uw kind

U wilt uw kind aanmelden voor een van onze scholen:  Als uw kind zo’n 2½ jaar oud is, ontvangt u per post een uitnodiging om uw kind aan te melden op een basisschool.

Aanmelden van uw kind voor het primair onderwijs

U kunt ook zelf een afspraak maken met een van onze basisscholen. Al onze scholen verstrekken op aanvraag informatie. Kijk bij de hoofdrubriek SCHOLEN (subrubriek ONZE SCHOLEN) voor de adresgegevens.

Belangrijk is dat u uw kind inschrijft vóór de 15e maart voorafgaande aan het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt. Binnen uiterlijk twee maanden bericht de directeur van de school u of uw kind ook daadwerkelijk kan worden geplaatst. Deze procedure heeft te maken met het feit dat er bij sommige scholen wachtlijsten bestaan omdat er meer kinderen worden aangemeld dan de school kan plaatsen.

Ontvangt u bericht dat uw kind kan worden geplaatst, dan is het van harte welkom op school de dag na zijn of haar vierde verjaardag. In overleg met u kan de directeur ook een andere startdatum afspreken, bijvoorbeeld als uw kind net voor de zomervakantie naar school zou gaan. Over het algemeen draait uw kind al wat eerder mee op school voordat het vier jaar wordt: via de zogenaamde ‘gewenningsdagen’ kan het alvast enigszins vertrouwd raken met de nieuwe omgeving.